Appius Claudius

Appius Claudius

Appius Claudius Caecus var en romersk politiker som levde 340-273 f.Kr. Han är mest känd för sina offentliga arbeten, inklusive byggandet av Roms första akvedukt och Appian Way. Han hjälpte också till att reformera det romerska skattesystemet. Men det som gjorde Appius Claudius verkligen före sin tid var hans tro på vikten av utbildning för alla medborgare, oavsett samhällsklass.

Tidigt liv och karriär

Appius Claudius Caecus föddes i en rik familj i Rom. Han började sin politiska karriär tidigt och tjänstgjorde som kvestor vid 20 års ålder. Han tjänstgjorde senare som konsul och praetor. År 312 f.Kr valdes han till censor, en position han innehade i 10 år. Det var under sin tid som censor som Appius Claudius åtog sig några av sina mest kända offentliga arbeten, inklusive byggandet av Roms första akvedukt och utvidgningen av Via Appia (nu känd som Appian Way).

Reformer

Appius Claudius är också känd för sitt arbete med att reformera det romerska skattesystemet. Före hans reformer baserades skatter på förmögenhet, vilket innebär att de med mindre pengar slutade med att betala en högre procentandel av sin inkomst i skatt än de med mer pengar. Appius Claudius ändrade på detta genom att införa en platt skatt, vilket innebar att alla betalade lika mycket av sin inkomst i skatt, oavsett hur mycket de tjänade. Detta var ett stort steg framåt när det gäller jämlikhet och social rättvisa.

Arv

Men det som gjorde Appius Claudius verkligen före sin tid var hans tro på vikten av utbildning för alla medborgare, oavsett samhällsklass. Han grundade den första allmänna skolan i Rom och hjälpte till att finansiera utbildningen av många fattiga barn. Han skrev också ett antal avhandlingar om olika ämnen, inklusive en om retorik med titeln “De Oratore” (“Om Oratory”). Detta arbete hade en betydande inverkan på senare generationer av politiker och tänkare.