Örn symbol

Örn symbol

Örnen har varit en symbol för makt och styrka i århundraden. I antikens Rom sågs örnen som ett tecken på storhet, och den romerska arméns kejserliga standard var prydd med en örn. Örnen fortsatte att användas som en symbol för makt under medeltiden, och visade sig på många adliga familjers normer.

Under senare tid har örnen antagits som en nationell symbol av flera länder, inklusive USA, där den förekommer på den stora sigillen. Örnen är fortfarande en populär symbol idag, och dess bild kan ses på allt från militära insignier till företagslogotyper. Oavsett om den ses som en representation av hjältemod eller styrka, fortsätter örnen att vara vördad som en kraftfull ikon.