Forum Romanum: Historia, plats, byggnader och fakta

Forum Romanum

Forum Romanum står som ett tidlöst vittnesbörd om det romerska imperiets storhet och kulturella betydelse. Beläget i hjärtat av den moderna staden Rom, Italien, erbjuder denna arkeologiska plats besökarna en unik möjlighet att ta ett steg tillbaka i tiden och utforska resterna av ett en gång blomstrande centrum för politiskt, socialt och religiöst liv.

Den här artikeln, som fördjupar sig i historien, platsen, byggnaderna och fascinerande fakta kring Forum Romanum, erbjuder en tidslinje och ytterligare läsning för enkel referens, samt en fiktiv dagboksanteckning som ger forumet liv.

(En mer uppdaterad version av artikeln finns på engelska här: Roman Forum: History, Location, Buildings, & Facts)

Forum Romanum historia

Forum Romanums historia är djupt sammanflätad med den romerska republikens och imperiets uppgång och fall. Dess ursprung går tillbaka till 700-talet f.Kr. när Rom var en liten by. Med tiden, i takt med att Rom expanderade, gjorde forumet det också, och utvecklades från en marknadsplats till epicentrum för det romerska medborgarlivet.

Kungariket (ca 700 – 600-talet f.Kr.)

Under monarkin var Forum främst en marknadsplats och mötesplats för medborgarna. Det var ett centrum för handel och religiös verksamhet, med tempel tillägnade gudar som Saturnus och Venus.

Den romerska republiken (509 – 27 f.Kr.)

Forumet utvecklades avsevärt under den republikanska perioden. Det blev ett nav för politisk aktivitet, med Senatens hus (Curia Hostilia) och Rostra, en plattform för offentliga tal. Tempel som Concordtemplet, Castor och Polluxtemplet och Saturnustemplet byggdes.

Romerska imperiet (27 f.Kr. – 476 e.Kr.)

Forumet fortsatte att expandera under den kejserliga perioden och lade till stora strukturer som Septimius Severus båge och Antoninus och Faustinas tempel. Det förblev Roms centrum för politisk makt, men dess betydelse började minska när staden expanderade och andra områden utvecklades.

Nedgång och övergivande

När det romerska riket föll, föll forumet också. Det övergavs gradvis och många av byggnaderna förföll. Roms fall 476 markerade slutet för den antika staden och bidrog ytterligare till forumets nedgång.

Forum Romanum plats

Forum Romanum ligger i hjärtat av Rom, i dalen mellan Palatinen och Capitolin. Dess centrala läge gjorde detta forum tillgängligt för romare av alla samhällsklasser, vilket betonade dess roll som en offentlig samlingsplats. Området ligger inom gångavstånd från andra ikoniska landmärken som Colosseum, vilket gör det till ett avgörande stopp för turister som utforskar Roms rika historia.

Forum Romanum: Byggnader och strukturer

Forum Romanum är hem för en samling anmärkningsvärda byggnader och strukturer som berättar historien om Roms berömda förflutna. Här är en lista över några viktiga monument i forumet, varav några lämningar har stått emot tidens tand och kan ses än idag.

 1. Julia Curia: Curia Julia var senatshuset där den romerska senaten möttes. Den ursprungliga Curia byggdes av Julius Caesar, men den vi ser idag är från kejsar Diocletianus regeringstid.
 2. Rostra: Rostran var en upphöjd plattform där talare talade till de romerska medborgarna. Den var dekorerad med skeppssnabel (rostra) som fångats i sjöstrider, därav namnet.
 3. Septimius Severus-buen: Denna triumfbåge, byggd år 203 e.Kr., firar kejsar Septimius Severus och hans söners segrar i Parthia. Den har detaljerade reliefer som visar dessa segrar.
 4. Saturntemplet: Detta tempel var tillägnat guden Saturnus och inrymde en gång den romerska skattkammaren. Dess ikoniska kolumner och fronton är bland forumets mest igenkännliga strukturer.
 5. Vestatemplet: Detta cirkulära tempel var tillägnat gudinnan Vesta och hennes prästinnor, vestalerna, som var ansvariga för att upprätthålla den heliga lågan som symboliserade Roms eviga liv.
 6. Maxentiusbasilikan: Denna kolossala basilika, färdigställd i början av 300-talet e.Kr., visade upp tidens stora arkitektoniska landvinningar.

Fakta om Forum Romanum

Nedan finns några intressanta fakta om Forum Romanum:

 1. Vestalerna: Vestalerna, som skötte den heliga lågan i Vestas tempel, valdes ut i unga år och avlade kyskhetslöften i 30 år. Om de bröt sitt löfte stod de inför stränga straff, inklusive att begravas levande.
 2. Julius Caesars mord: Mordet på Julius Caesar ägde rum på Pompeius teater, som ligger nära Forum. Denna händelse markerade en vändpunkt i romersk historia, och den exakta platsen där Caesar dog kan fortfarande ses idag.
 3. Kristendomens inflytande: Många gamla tempel i Forum omvandlades senare till kristna kyrkor. Till exempel blev Antoninus och Faustinas tempel kyrkan San Lorenzo i Miranda.
 4. Grävning och restaurering: Forumet genomgick omfattande utgrävningar och restaureringsarbeten på 1800- och 1900-talen, vilket gjorde att vi kunde se dess storhet idag.

Frågor och svar om Forum Romanum

I det här avsnittet utforskar vi några av de vanligaste frågorna om Forum Romanum, för att få en djupare förståelse för detta nyckelområde i Rom.

När grundades Forum Romanum?

Forum Romanum grundades ursprungligen på 700-talet f.Kr., utökades flera gånger genom historien eftersom dess popularitet fortsatte att växa, och så småningom blev det ett av de största torgen i hela antikens Rom. År 44 f.Kr Julius Cæsar upptäckte att forumet var överfullt och utökade det därför. Han satte också ett tempel i centrum. Den ursprungliga avsikten var att skapa ett utrymme för politisk debatt som skulle vara fritt från inblandning från de mäktiga aristokratiska familjerna som kontrollerade de flesta av Roms andra offentliga rum. På 1:a århundradet e.Kr Kejsar Augustus utökade den ytterligare och gav den det utseende vi känner idag.

Vem skapade Forum Romanum?

Romulus anses traditionellt ha skapat Forum Romanum, i samarbete med sin rival Titus Tatius. Vi kan inte säga säkert om detta är sant, men vad vi kan bekräfta är att Forumet ursprungligen började som en marknadsplats på 700-talet f.Kr. och expanderade under olika romerska kungar, ledare och kejsare under hela Roms historia.

Varför är Forum Romanum så känt?

Forum Romanum är känt för sin historiska betydelse som hjärtat av det antika Rom. Det fungerade liksom centrum för det romerska politiska, religiösa och sociala livet i århundraden. Den bevittnade ett antal viktiga händelser, inklusive tal av kända personer som Cicero och Julius Caesars begravning. Ruinerna ger också en anmärkningsvärd inblick i storheten i antik romersk arkitektur och kultur, vilket gör den till en berömd arkeologisk och historisk plats.

Varför förstördes Forum Romanum?

Nedgången och förstörelsen av Forum Romanum inträffade under århundraden på grund av olika faktorer. En viktig faktor var västromerska rikets fall på 400-talet e.Kr, vilket ledde till försummelse och övergivande av många romerska strukturer, inklusive Forum. Dessutom spelade naturkatastrofer som jordbävningar och bränder en roll i att skada forumets strukturer. Borttagning av värdefullt material för användning i andra byggprojekt bidrog också till förstörelsen.

Hade alla romerska städer ett forum?

Även om inte alla romerska städer hade ett forum, hade många av dem. Forumet var ett centralt inslag i romersk stadsplanering och inkluderade vanligtvis en marknadsplats, tempel, offentliga byggnader och utrymmen för offentliga sammankomster. Storleken och storheten på forumet kan variera beroende på stadens betydelse och rikedom. Stora städer som Rom hade stora forum, medan mindre städer kan ha mindre, enklare versioner.

Är Forum Romanum fortfarande i bruk idag?

Nej, Forum Romanum används inte längre för sina ursprungliga syften. Det upphörde att fungera som ett nav för politisk och social aktivitet för över ett årtusende sedan. Idag är det främst en historisk och arkeologisk plats, öppen för turister och forskare som vill utforska dess gamla ruiner och lära sig om dess rika historia.

Är Forum Romanum värt ett besök?

Absolut, Forum Romanum är definitivt värt ett besök för alla som är intresserade av historia, arkeologi eller antik romersk kultur. Det erbjuder en fängslande resa tillbaka i tiden till hjärtat av en av världens största antika civilisationer. Att utforska ruinerna och föreställa sig de livliga aktiviteterna som en gång ägde rum där är en imponerande och lärorik upplevelse.

Vad var skillnaden mellan Forum Romanum och kejsarfora?

Forum Romanum och kejsarfora var båda viktiga offentliga utrymmen i antikens Rom, men de tjänade olika syften. Forum Romanum var Roms ursprungliga forum och fungerade som ett multifunktionellt centrum för olika sociala och religiösa aktiviteter. Däremot var de kejserliga forumen en serie senare forum byggda av olika kejsare bredvid Forum Romanum. Varje kejserligt forum var tillägnat ett särskilt syfte eller kejsare och inkluderade ofta stora tempel, monument och minnesbyggnader. Imperialistiska forum utökade det civila och arkitektoniska landskapet i det antika Rom, och visade upp den kejserliga maktens storhet.

Sammanfattningsvis fortsätter Forum Romanum, ett mikrokosmos av antik romersk civilisation, att fängsla besökare med sin rika historia och arkitektoniska underverk. Som en plats där politik, religion och vardagsliv korsades står det som en symbol för Roms bestående arv. Oavsett om du är en historiefantast eller bara en nyfiken resenär, är ett besök på Forum Romanum en resa genom tiden som ger en djupare förståelse för det antika Roms storhet.

Följande avsnitt går in på en tidslinje för Forum Romanums utveckling, utbildningskällor om dess historia och en fiktiv dagbok som ger forumet liv.

Tidslinjen för Forum Romanum

Här är en tidslinje över Forum Romanums utveckling och viktiga händelser:

 • 700-talet f.Kr.: Forum Romanums ursprung som en sumpig dal fungerade som marknadsplats och mötesplats för tidiga romerska bosättare.
 • 600-talet f.Kr.: Gradvis utveckling med konstruktion av enkla träkonstruktioner och tempel.
 • 509 f.Kr.: Grundandet av den romerska republiken markerar forumets växande betydelse som ett politiskt centrum.
 • 400-talet f.Kr.: Byggandet av Castor- och Polluxtemplet och Saturnustemplet, två av de äldsta templen i Forum.
 • 46 f.Kr.: Julius Caesars renoveringar, inklusive Basilica Julia och Venus Genetrix tempel.
 • 29 f.Kr.: Ytterligare utveckling under Augustus, inklusive Temple of Divus Julius och Temple of Apollo.
 • 200-talet e.Kr.: Septimius Severus båge uppfördes år 203 e.Kr.
 • 300-talet århundradet e.Kr.: Omvandling av några hedniska tempel till kristna kyrkor, inklusive Maxentiusbasilikan.
 • 400-talet e.Kr.: Nedgången av det romerska imperiet, vilket ledde till att forumet gradvis övergavs.
 • 800-talet e.Kr.: Forumet blir en betesmark för boskap och är i stort sett bortglömt på medeltiden.
 • 1800-talet: Arkeologiska utgrävningar och förnyat intresse för forumets historia och bevarande.
 • 1900-talet till idag: Pågående utgrävningar och restaureringsarbeten för att avslöja mer om forumets historia.

Vidare läsning

Nedan finns en lista med rekommenderad läsning för att hjälpa dig utforska och utöka din kunskap om Forum Romanum. Dessa källor låter dig ta en närmare titt på olika aspekter av forumet, från dess arkitektoniska underverk till de viktigaste historiska händelserna som ägde rum inom dess område. Oavsett om du är en historiefantast, en arkitekturälskare eller bara nyfiken på det antika Roms underverk, finns det gott om material för att tillfredsställa din nyfikenhet.

 1. “The Roman Forum: A Reconstruction and Architectural Guide” av Gilbert J. Gorski och James E. Packer. Denna omfattande guidebok ger inte bara en detaljerad översikt över Forum Romanums historia, utan ger också en inblick i dess arkitektoniska utveckling. Det innehåller detaljerade rekonstruktioner och illustrationer, vilket gör det till en ovärderlig resurs för dem som är intresserade av forumets fysiska struktur.
 2. “The Roman Forum” av David Watkin. I den här boken berättar David Watkin historien om Forum Romanum och spårar dess utveckling från dess tidiga början till dess topp under Romarriket. Boken är mycket informativ och vackert illustrerad, vilket gör den till en fängslande läsning för historieintresserade.
 3. “The History of Rome” av Titus Livius (Livy). Livius monumentala verk, “The History of Rome” (Ab urbe condita), innehåller omfattande redogörelser för Forum Romanum och dess roll i stadens historia. Att läsa Livys originalberättelser kan ge en förstahandsinblick i forumets betydelse i det romerska samhället.

Fiktivt dagboksanteckning

Nedan är ett försök att skriva en fiktiv dagboksanteckning från den fiktiva karaktären Chileos från Aten, för att väcka liv i Forum Romanum. Glad läsning!

29. mars 44 f.Kr

Idag hade jag det stora privilegiet att besöka Forum Romanum, en plats som verkar vara i hjärtat av den antika världen. När jag gick genom Roms livliga gator kunde jag känna stadens puls, dess livsnerv strömma genom de stora monumenten och livliga marknadsplatserna.

Forumets storhet lämnade mig i absolut vördnad. Pelare steg till himlen, prydda med intrikata sniderier och statyer av gudar och hjältar. Saturnustemplet stod högt, en symbol för Roms bestående styrka, medan Rostra, prydd med resterna av fångade skepp, påminde alla som passerade om Roms skicklighet till sjöss.

Jag fann mig själv attraherad av senatshuset, där republikens öde diskuteras och avgörs. Den store talaren Ciceros röst måste en gång ha ekat genom dessa heliga salar, och jag kunde inte låta bli att föreställa mig de heta diskussionerna som ägde rum inombords.

Men den mest fängslande synen av allt var Julius Caesars tempel, byggt för att hedra den store diktatorn. Det var en känslosam upplevelse att stå framför detta tempel, med vetskapen om att Julius Caesar för bara några veckor sedan, på Idus Martiae, mördades inte långt härifrån. Spänningen i luften var påtaglig, som om historiens spöke fortfarande dröjde sig kvar och viskade sina hemligheter till dem som ville lyssna.

När jag vandrade genom forumet förundrades jag över vardagen som utspelade sig runt mig. Köpmän sålde sina varor, medborgarna debatterade passionerat och slavar skyndade sig om sina plikter. Det var ett livligt centrum för handel, politik och kultur, ett sant bevis på Roms anda.

Jag kunde inte låta bli att känna mig överväldigad av historiens tyngd som omger mig här. Forum Romanum är ett levande museum från det förflutna, och idag, denna betydelsefulla dag, kände jag mig som om jag hade tagit ett steg tillbaka i tiden för att bevittna den romerska republikens storslagenhet och omvälvande händelser. Vilken anmärkningsvärd plats, och vilket privilegium det är att stå här i hjärtat av det antika Rom.

Chileos från Aten

Relaterade artiklar

P.S. Folk frågar mig ofta, om jag bara fick välja EN bok att läsa om romersk historia, vilken skulle det vara? Mitt svar är alltid SPQR av Mary Beard. Detta är DEN BÄSTA BOKEN för att få en engagerande och heltäckande översikt av romarna, som täcker 1 000 år av deras EPISKA historia. Oavsett om du är helt ny på ämnet eller expert är jag säker på att du kommer att gilla den. Klicka här för att läsa boken på svenska nu med en 100% GRATIS provperiod från BookBeat!

Obs: När du registrerar dig kommer du att bli ombedd att ange ditt bankkort, men detta är bara en formalitet. Ditt kort kommer inte att debiteras något, och du kan enkelt avsluta ditt medlemskap innan provperioden är över. Dessutom: Om du bestämmer dig för att gå vidare och läsa boken efter att ha klickat på länken ovan kommer jag att få en liten provision. OCH… Som regel får du ett unikt erbjudande. Vinn/vinn! Böckerna jag rekommenderar är de jag personligen har läst och verkligen tror att du kommer att älska!