Mars (gud)

Mars (gud)

Den romerska guden Mars var krigets och våldets gud. Han avbildades ofta som en ung man, beväpnad med svärd och sköld. Mars var också den romerska statens skyddsgud. Han dyrkades av soldater innan de gick i strid, och hans tempel var ett av de viktigaste i Rom.

Månaden Mars är uppkallad efter Mars, eftersom det var den månad då romarna började sina militära kampanjer.

På många sätt symboliserade Mars idealet om romersk makt och storhet.