Neptunus (gud)

Neptunus (gud)

I romersk mytologi var Neptunus havets gud. Han är också bror till Jupiter och Pluto. Hans fru var Amphitrite, en havsnymf. Tillsammans fick de sonen Triton. Neptunus troddes orsaka jordbävningar när han blev arg. Han körde över havet i en vagn dragen av hippocampi (sjöhästar).

I grekisk mytologi var Neptunus en av de 12 olympierna, och hans domän omfattade alla vattendrag, både färska och salt. Han var känd för sin styrka och kraft, samt sin förmåga att kontrollera vädret.

Neptunus: havets gud romersk mytologi

Neptunus är son till Saturnus och Ops. Ops var överflödets gudinna, så det är ingen överraskning att hennes son skulle växa upp och bli havets gud. I vissa versioner av sin berättelse sägs han ha haft en tvillingsyster som heter Nerissa.

Inom konsten avbildas Neptunus ofta som en skäggig man med långt hår och en krona av tång. I handen håller han en treudd, som är ett trestiftsspjut. Ibland visas han också rida en vagn dragen av hästar eller delfiner. Som havets gud har han makt över stormar och kan skapa eller lugna dem som han vill. Han kan också orsaka jordbävningar.

I romersk mytologi är Neptunus känd som bror till Jupiter och Pluto. Hans fru var Amphitrite, en havsnymf. De hade en son tillsammans som hette Triton. Triton kunde blåsa in i en snäcka och göra ett högt ljud som skulle lugna eller röra upp vågorna beroende på vad hans far ville.

Sammanfattningsvis var Neptunus en viktig gud i romersk mytologi. Han var havets gud och hade makt över stormar och jordbävningar. Han var också bror till Jupiter och Pluto. Hans fru var Amphitrite, en sjönymf, med vilken han fick en son som hette Triton. Och en sak är säker: Neptunus var inte en gud du skulle reta upp om du hade ärenden ute på havet.