Decius

Decius

Trajanus Decius var en romersk kejsare som regerade från 249 till 251. Han är mest känd för sitt beslut att utfärda ett påbud som kräver att alla romerska medborgare ska offra till de romerska gudarna. Detta påbud ledde till utbredd kristen förföljelse och upphävdes så småningom av hans efterträdare, Gallus.