Domitianus

Domitianus

Domitianus var den nionde romerske kejsaren, som regerade från 81 till 96 e.Kr. Han var känd för sina militära kampanjer och byggprojekt, som inkluderade återuppbyggnaden av Jupitertemplet på Kaptolium och byggandet av ett nytt palats på Palatinen. Domitianus lade också till en ny flygel till det flaviska palatset, som senare förstördes av eld.

Under hans styre åtnjöt Rom en period av stabilitet och välstånd. Domitianus var dock också en hänsynslös härskare och fick smeknamnet “Dominus Noster” (Vår Herre) för sina tyranniska metoder. Han beordrade bland annat att många av sina fiender skulle avrättas, inklusive sin egen svägerska och systerdotter.

Domitianus regeringstid slutade när han mördades av en grupp konspiratörer ledda av hans egen kammarherre.