Antiken

Antiken

Antiken är en lång och intressant tidsperiod och omfattar allt från de tidiga bronsålderssamhällena Mykene och Kreta till antikens Greklands ofta mytologiserade värld och Rom. Generellt sett kan dock perioden…