Romersk arkitektur (antikens rom byggnader)

Romersk arkitektur (antikens rom byggnader)

Arvet från romersk arkitektur är synligt runt omkring oss. Från Colosseum till Pantheon har antikens rom byggnader haft ett djupgående inflytande på utvecklingen av västerländsk arkitektur. Men hur kom den…