Etrusker

Etrusker

Etrusker hamnar ofta i historien i skymundan av romare, men var själva ett sofistikerat folk som lämnade ett rikt arv. Etruskerna levde i centrala Italien och tros ha sitt ursprung…