Germania

Germania

Germania är en latinsk term för en region i Centraleuropa som bebos av germanska stammar. Ordet kommer från Germani, som betyder "grannar". Caesar var den första som använde begreppet, och…