Gladius

Gladius

Glaius var ett svärd som användes av antika romerska soldater under strid. Det var ett kort, dubbeleggat vapen designat för att slå, och var vanligtvis cirka två fot långt. Glaius…