Pax Romana

Pax Romana

Pax Romana är en latinsk term som betyder romersk fred. Det fanns en tid av fred och välstånd i det antika Rom som varade i 200 år, från 27 f.Kr.…