Septimius Severus

Septimius Severus

Septimius Severus var romersk kejsare från 193 till 211, och föddes den 11 april år 145. Trots att han föddes i den afrikanska provinsen Leptis Magna, hade hans familj ursprungligen…