Varangian Guard

Varangian Guard

Varangian Guard (Väringagardet) var den östromerska kejsarens personliga livvakt. Deras historia är nära sammanflätad med historien om vikingatida kontakt med det östromerska riket. I slutet av 800-talet anlände en grupp…