Pax Romana

Pax Romana

Pax Romana är en latinsk term som betyder romersk fred. Det fanns en tid av fred och välstånd i det antika Rom som varade i 200 år, från 27 f.Kr. till 180 e.Kr. Detta var den tid då Rom hade mest territorium och rikedom, och var det mäktigaste imperiet i världen.

Pax Romana-eran började efter att Augustus blev kejsare av det romerska riket. Han ville skapa stabilitet genom att skapa fred i alla rikets provinser. Augustus kunde göra detta eftersom han förde tillbaka stabilitet och ordning till Rom efter en lång period av inbördeskrig och kaos.

Han etablerade också en organiserad byråkrati som skulle ansvara för att föra register, underhålla vägar och ge hjälp till de fattiga.

Välståndstiden slutade när kejsar Marcus Aurelius dog och hans son Commodus tog över.