Imperium

Imperium

Ett imperium är en typ av stat som har omfattande kontroll över stora områdens mark, människor och resurser. Ordet “imperium” kommer från det latinska ordet imperium som betyder “kommando”.

Imperiets historia kan spåras tillbaka till antiken. I det antika Rom var en kejsare en härskare som hade fullständig och absolut makt. Romarriket var ett av de mäktigaste imperier i antikens historia.

Det finns fyra typer av imperier:

  1. Forntida imperier: De fanns före modern tid och bestod mestadels av kungadömen. Dessa imperier var baserade på en centraliserad makt med en komplex social hierarki. Exempel är det romerska och Osmanska riket.
  2. Hegemoniska imperier: Dessa imperier kännetecknades av en enda supermakt som utövade sin dominans över andra länder för att kontrollera dem. Exempel inkluderar det brittiska imperiet och det umayyadiska imperiet.
  3. Multipolära imperier: Dessa kännetecknas av att mer än en supermakt utövar sin dominans över andra länder för att kontrollera dem. De bygger på ekonomisk, kulturell, militär och politisk dominans. Som exempel kan nämnas Sovjetunionen och USA.
  4. Postmoderna imperier: Dessa imperier kännetecknas av ett försök att integrera social struktur med stor ekonomisk, kulturell, politisk och militär makt på ett sätt så att centralmakten inte dominerar imperiet för dess långsiktiga existens. De är inte baserade på en centraliserad makt, utan snarare på en “mjuk makt” i centrum. Exempel inkluderar den brittiska Raj, Kina och Europeiska unionen.

Framväxten av imperier har tillskrivits många saker som geografi, klimat, naturresurser och teknik för att nämna några.