Romersk legion: Struktur, rangordning, namn, utrustning och fakta

Romersk legion (militär enhet i Rom)

Den romerska legionen, ofta hyllad som en av de mest formidabla militära styrkorna i historien, lämnade ett outplånligt märke på den antika världen genom sin exceptionella disciplin, intrikata organisation och orubbliga effektivitet.

Den här omfattande artikeln ger en grundlig sammanfattning av den romerska legionen, som täcker dess hierarkiska struktur, noggrant utformad utrustning, rigorösa träningsregimer, dagliga rutiner och legionens arv som format den romerska republikens och imperiets historia.

Romersk legion struktur

I hjärtat av den romerska militära styrkan låg dess minutiöst strukturerade organisation. Den romerska legionen, känd för sin mångsidighet och effektivitet, stod som den grundläggande byggstenen i den romerska armén. Varje legion bestod vanligtvis av 4 200 till 6 000 infanterister (ett antal som varierar genom den romerska historien). Legionsnummer som Legio X (Tionde legionen) användes för identifiering.

Inom legioner var organisationen hierarkisk. Legioner delades in i kohorter, som ytterligare delades in i århundraden, och ibland i maniplar. Denna hierarki möjliggjorde exakt kontroll och flexibilitet på slagfältet. Centurions, var och en befälhavare över ett århundrade av cirka 80 soldater, var ryggraden i det romerska militära ledarskapet, utvalda för deras exemplariska ledarskapsförmåga och erfarenhet.

Kampanj: Klicka här för att lyssna på ljudböcker om Romarriket och andra ämnen via BookBeat, med en gratis 45-dagars provperiod. Du är inte skyldig att betala något, och kan enkelt avsluta ditt medlemskap när provperioden är över, om du inte vill fortsätta lyssna på andra böcker.

Militära grader i den romerska legionen

Den romerska legionen hade en välstrukturerad hierarki som spelade en avgörande roll för att upprätthålla disciplin, kommandolinjer och organisation inom olika legioner. Här är några av de viktigaste leden i den romerska legionen:

 1. Legatus Legionis: Vid rodret för varje legion stod Legatus, den högst uppsatta officeren. Dessa erfarna ledare utsågs ofta av den romerska senaten eller kejsaren. Deras uppgifter inkluderade övergripande ledning, strategisk planering och samordning med andra legioner. Dessutom agerade de som mellanhänder mellan legionen och provinsguvernörerna och hjälpte till att upprätthålla lag och ordning i de territorier som var under deras jurisdiktion.
 2. Tribune Laticlavius: Den andre befälhavaren i en legion, ofta en erfaren senatorsson. De hjälpte Legatus att administrera legionen och tog kontroll över legionen vid behov.
 3. Praefectus Castrorum: Denna officer var ansvarig för lägret och dess befästningar, samt logistik och utbildning av legionen.
 4. Angusticlavius ​​Tribune: Det var stabsofficerare som bistod de överordnade officerarna. De var ofta av ryttarrang och tjänade som medhjälpare.
 5. Centurioner: Centurions bar bördan av den romerska legionens ledarskap. De befäl över ett århundrade, vilket var en enhet på cirka 80-100 soldater. Centurionen av den högsta rangen i en legion hade titeln “Primus Pilus”.
 6. Optio: Optioer var Centurions näst befälhavare. De var ansvariga för att upprätthålla disciplin och kunde träda in om centurionen inte kunde utföra sina uppgifter.
 7. Tesserarius: Tesserarius ansvarade för att dela ut meddelanden (tesserae) till soldaterna under vakttjänsten.
 8. Signifer: Signifers var fanbärare som bar legionens fana och andra symboler. De spelade en avgörande roll för att upprätthålla enhetssammanhållning på slagfältet.
 9. Cornicen och Tubicen: Dessa var hornblåsare och trumpetare som förmedlade order genom specifika signaler under strider.
 10. Immunes och Principales: Dessa var specialiserade roller i legionen, såsom läkare (medici) eller ingenjörer (fabri), som hade specifika kunskaper och var befriade från några av de normala uppgifterna.
 11. Legionärer: Dessa var de vanliga soldaterna som utgjorde huvuddelen av legionen. De var organiserade i mindre enheter, såsom århundraden, och följde order från sina centurions och officerare.
 12. Decurion: Decurions ledde små kavalleriförband kallade turmae och spelade en central roll i spaning, flankeringsmanövrar och infanteristöd.
 13. Aquilifer: Aquilifer var ansvarig för att bära legionens örnstandard (aquila). Att förlora örnstandarden var en stor skam, så denna position var mycket prestigefylld och lämnad till en betrodd soldat.

Dessa led bildade en hierarkisk struktur som säkerställde effektiv kommando, kommunikation och disciplin inom de romerska legionerna. Det möjliggjorde effektiv organisation och samordning under militära kampanjer och strider.

Namn på romerska legioner

Varje legion numrerades vanligtvis snarare än fick ett unikt namn. Vissa legioner fick dock hederstitlar eller smeknamn baserat på deras prestationer eller bidrag. Här är några exempel på legioner med anmärkningsvärda titlar eller smeknamn:

 1. Legio X Equestris (10. legion): Julius Caesars berömda 10:e legion, även känd som den tionde eller Legio X Equestris, spelade en central roll i hans erövring av Gallien och andra militära kampanjer. Det var känt för sin disciplin och effektivitet i strid.
 2. Legio I Adjutrix (1. legion): Legio I Adiutrix, ofta kallad “First Citizen’s Legion”, var en av de äldsta legionerna med en historia, som tjänstgjorde i olika konflikter i hela den romerska republiken och imperiet.
 3. Legio II Augusta (2. legion): Legio II Augusta var en annan forntida legion med en rik historia, som deltog i ett antal kampanjer, inklusive den romerska erövringen av England.
 4. Legio III Cyrenaica (3. legion): Legio III Cyrenaica var aktiv i flera romerska konflikter och spelade en betydande roll i olika militära kampanjer.
 5. Legio IV Scythica (4. legion): Legio IV Scythica var involverad i olika militära kampanjer, särskilt i de östra provinserna av det romerska imperiet.
 6. Legio V Laudae (5. legion): Legio V Laudae hade en lång och framstående historia som tjänstgjorde i olika regioner och krig, inklusive de judisk-romerska krigen.
 7. Legio VI Ferrata (6. legion): Legio VI Ferrata var känd för sin roll i både defensiva och offensiva kampanjer, inklusive bevakning av de romerska gränserna.
 8. Legio VII Claudia Pia Fidelis (7. legion): Legio VII Claudia Pia Fidelis hade en historia av tjänstgöring i olika regioner i det romerska riket och deltog i ett antal konflikter.
 9. Legio VIII Augusta (8. legion): Legio VIII Augusta spelade en roll i olika militära kampanjer, var stationerad i olika provinser och bidrog till romersk expansion.
 10. Legio IX Hispania (9. legion): Legio IX Hispana, även känd som “den spanska legionen”, var stationerad i olika delar av det romerska riket, inklusive England. Dess mystiska försvinnande har länge fascinerat historiker.

Detta är bara några exempel, och det fanns många andra legioner i den romerska armén, var och en med sin egen numeriska beteckning. De romerska legionerna var den romerska militärens individuella stridsmaskiner och spelade avgörande roller i utbyggnaden och försvaret av det romerska imperiet.

Romersk legion utrustning

De romerska soldaterna blev välkända för sina imponerande rustningar och vapen:

Rustningar

 • Lorica Segmentata: Denna ikoniska rustning bestod av överlappande metallremsor, vanligtvis gjorda av järn. Det gav en utmärkt balans mellan skydd och rörlighet.
 • Lorica Hamata: Ringbrynja, men tyngre än lorica segmentata. Erbjöd flexibilitet och stabilt försvar och var särskilt gynnad av legionärer.

Vapen

 • Gladius: Det romerska korta svärdet, med sin dödliga kombination av stöt- och skärförmåga, var det valda vapnet i närstrid.
 • Pilum: Romerska soldater bar två typer av pila. Den tunga pilumen var designad för att tränga igenom fiendens sköldar och pansar, medan den lätta pilumen fungerade som en projektil.
 • Scutum: Scutum var rektangulärt till formen och konstruerat av trä täckt med läder. Dess funktion var att skydda soldater från projektiler.
 • Hasta: Under den tidiga romerska republiken använde infanteriet hasta, ett långt spjut som främst användes för att sticka.

Romerska belägringsmaskiner

Den romerska legionen hade en imponerande arsenal av belägringsvapen som inkluderade:

 • Ballistae: Dessa kolossala, torsionsdrivna, armborstliknande maskiner kunde avfyra tunga projektiler och slå mot fiendens befästningar.
 • Onagers: Onagers var skräckinjagande katapulter som kunde kasta massiva stenar och andra projektiler med stor kraft.
 • Rambukker: Dessa enorma strukturer, ofta monterade på hjulförsedda plattformar, var oumbärliga för att bryta igenom fiendens befästningar via upprepade strider.

Kampanj: Klicka här för att lyssna på ljudböcker om Romarriket och andra ämnen via BookBeat, med en gratis 45-dagars provperiod. Du är inte skyldig att betala något, och kan enkelt avsluta ditt medlemskap när provperioden är över, om du inte vill fortsätta lyssna på andra böcker.

Träning och disciplin

Den romerska legionens effektivitet i strid härrörde från rigorös träning och orubblig disciplin:

Boot Camp

Nyanställda genomgick intensiv fysisk träning, inklusive långa marscher, stridsövningar och vapenkunskaper. Betoningen på fysisk kondition och stridsfärdigheter säkerställde att soldaterna var redo för strid.

Disciplin var en hörnsten i den romerska militärkulturen, med strikta regler och stränga straff för kränkningar. Centurions och Optios spelade en avgörande roll för att upprätthålla disciplin och föregå med gott exempel.

Marsch

De romerska legionerna var kända för sina disciplinerade och ordnade marschformationer som gjorde att de snabbt kunde tillryggalägga långa avstånd. Denna förmåga att marschera bidrog avsevärt till legionens rörlighet och stridsberedskap.

Stridsformationer

Den romerska militären var känd för sin disciplin, organisation och innovativa stridsformationer. Dessa formationer spelade en avgörande roll i framgången för de romerska legionerna under hela Roms historia. Här är några av de mest imponerande romerska stridsformationerna:

Maniple Formation (Polybian Legion)

Under den tidiga republikanska perioden (omkring 4:e till 2:a århundradena f.Kr.) använde den romerska legionen Maniple Formation. Det kännetecknades av soldater organiserade i maniplar, som var mindre enheter med cirka 120 man vardera. Manipler arrangerades i ett rutmönster, vilket möjliggör flexibilitet och anpassningsförmåga på slagfältet.

Denna formation bestod av tre linjer: hastati (unga och oerfarna soldater), principer (mer erfarna soldater) och triarii (veteraner). Hasati var i frontlinjen, följt av principerna, och triarii utgjorde den tredje linjen.

Testudo

“Testudo”-formationen, som betyder “sköldpadda” på latin, var en försvarsformation som användes av romerska soldater för att skydda sig mot projektiler som pilar eller spjut. I denna formation låste soldater sina sköldar över huvudet och på sidorna för att skapa ett skyddande skal. Soldater i de främre leden använde sina sköldar för att bilda ett tak medan de på sidorna och baksidan gav ytterligare skydd. Testudo-formationen var särskilt effektiv för att närma sig befästa positioner eller andra fiender samtidigt som den beskjuts av projektiler.

Orb Formation

Orb Formation användes när romerska legioner omringades av fiendestyrkor. Soldater bildade en cirkel med sina sköldar vända utåt, vilket skapade en försvarsbarriär från alla håll. Denna formation gjorde det möjligt för romerska soldater att skydda sig själva samtidigt som de bibehöll en viss grad av sammanhållning och rörlighet inom cirkeln.

Triplex Acies

När den romerska militären utvecklades, ersattes manipelformationen så småningom av Triplex Acies under de sena republikanska och tidiga kejserliga perioderna. Triplex Acies kännetecknades av en enklare treradsformation, där varje linje bestod av flera kohorter. Frontlinjen bestod vanligtvis av yngre och mindre erfarna soldater, medan andra och tredje linjen bestod av mer erfarna trupper.

Kilformationen (Cuneus)

Cuneus, eller “kilformation”, användes som en offensiv taktik för att bryta igenom fiendens linjer. I denna formation skulle soldater ställa upp i en kilformation, med spetsen på kilen pekande mot en specifik punkt i fiendens formation. Cuneus-formationen användes för att skapa en koncentrerad styrka som kunde tränga igenom fiendens linjer.

Detta är bara några exempel på de många stridsformationer som de romerska legionerna använde under sin långa historia. Den speciella formation som användes i ett givet slag berodde på olika faktorer, inklusive terrängen, fiendens taktik och den romerske befälhavarens strategi.

Kampanj: Klicka här för att lyssna på ljudböcker om Romarriket och andra ämnen via BookBeat, med en gratis 45-dagars provperiod. Du är inte skyldig att betala något, och kan enkelt avsluta ditt medlemskap när provperioden är över, om du inte vill fortsätta lyssna på andra böcker.

Leirliv

Livet i den romerska legionen sträckte sig bortom slagfältet, med befästa läger som fungerade som viktiga logistik- och säkerhetsnav:

När de nådde en ny plats, slösade romerska legioner ingen tid på att bygga befästa läger. Dessa läger följde standardiserade layouter och innehöll försvarsmurar, djupa diken och välplanerade vägar för effektiv rörelse inom lägret.

Dagliga rutiner

Inom lägret tilldelades soldater uppgifter som befästningsarbete, matlagning eller vakttjänst. Rationerna inkluderade spannmål, kött, grönsaker och, med måtta, vin, för att säkerställa soldaternas näring och moral.

Skickliga militäringenjörer, en integrerad del av legionen, spelade en central roll i byggandet av vägar, broar och befästningar. Deras expertis underlättade legionens rörlighet och säkerhet, en avgörande del av framgångsrika kampanjer.

Romerska strider och fälttåg

Den romerska legionens skicklighet i strid var ett bevis inte bara på disciplin, utan också på anpassningsförmåga och taktik (beskrivs under avsnittet “Stridsformationer”). Genom historien var den romerska legionen engagerad i ett antal viktiga kampanjer som formade civilisationens gång:

 • Puniska krigen (264–146 f.Kr.): En serie konflikter mot Kartago som etablerade Rom som en dominerande medelhavsmakt.
 • Gallerkrigen (58-50 f.Kr.): Julius Caesars kampanjer i Gallien visade upp romersk militära skicklighet och utökade romerskt territorium.
 • Den romerska invasionen av Storbritannien (43 e.Kr.): Kejsar Claudius fälttåg etablerade romerskt styre i Storbritannien.
 • Dacian Wars (101-102 och 105-106 e.Kr.): Kejsar Trajanus fälttåg i Dacia (nuvarande Rumänien) förde regionen under romersk kontroll.
 • Judiska kriget (66–136 e.Kr.): Dessa konflikter ledde till förstörelsen av det andra templet i Jerusalem och markerade slutet på judisk självstyre i Judéen.

Nedgång och förvandling

När det romerska riket stod inför ett antal utmaningar och började sin nedgång, genomgick den romerska legionen betydande omvandlingar:

 • Användningen av icke-romerska legosoldater, särskilt germanska stammar, ökade, vilket bidrog till fragmenteringen och instabiliteten i det västromerska riket.
 • I skarp kontrast behöll det östromerska riket, även känt som det bysantinska riket, en mer stabil militär tradition, vilket möjliggjorde dess existens i flera århundraden efter det västromerska rikets fall.

Sammanfattningsvis skapade den romerska legionens invecklade hierarki, formidabla utrustning, rigorösa träning och orubbliga disciplin en militär styrka som formade den romerska republiken och imperiets öde. Dess bestående arv återklangade genom tiderna och påverkade de militära strategier, disciplin och organisation av otaliga civilisationer som följde.

Från de disciplinerade kohorterna och deras århundraden, till de formidabla belägringsvapnen och noggrant planerade lägerlivet, var den romerska legionen utan tvekan en väloljad krigsmaskin som satte sin prägel på historien.

Fakta om den romerska legionen

I detta avsnitt för frågor och svar utforskar vi några intressanta fakta om den romerska legionen. Från deras otroliga framgångar till romerska soldaters dagliga liv, här är svaren på några av de vanligaste frågorna om denna legendariska militärstyrka.

Framgång och arméstorlek

Den första gruppen frågor rör vanligtvis den romerska legionen, hur stor den var och varför den var så framgångsrik.

Varför var den romerska legionen så framgångsrik?

Den romerska legionens framgång kan tillskrivas flera faktorer. De hade en välorganiserad struktur, disciplinerade soldater, avancerade ingenjörskunskaper och effektiv taktik. Dessutom spelade deras förmåga att anpassa sig till olika terränger och omständigheter en avgörande roll för deras segrar.

Vad hette den romerska armén?

Den romerska legionen kallades ofta för “de romerska legionerna” eller helt enkelt “den romerska legionen”.

Kampanj: Klicka här för att lyssna på ljudböcker om Romarriket och andra ämnen via BookBeat, med en gratis 45-dagars provperiod. Du är inte skyldig att betala något, och kan enkelt avsluta ditt medlemskap när provperioden är över, om du inte vill fortsätta lyssna på andra böcker.

Hur fungerade den romerska armén?

Den romerska legionen opererade med en hierarkisk struktur. Legioner var de primära enheterna, som var och en bestod av cirka 4 200 till 6 000 infanterister och stöddes av kavalleri. Soldater genomgick rigorös träning och var mycket disciplinerade. De använde formationer som den berömda “testudo” (sköldpadda) för att skydda sig i strid. Ingenjörer i legionen spelade en viktig roll i belägringskrigföring och byggandet av befästningar.

Hur stor var den romerska armén?

Storleken på den romerska armén varierade genom historien. Under Romarrikets storhetstid kunde det ha upp till 450 000 soldater. Detta antal varierade dock avsevärt beroende på period och specifika militära kampanjer.

Hur stark är den romerska legionen?

Den romerska legionens styrka låg inte bara i dess antal, utan också i dess disciplin, träning och anpassningsförmåga. Romerska soldater var kända för sin fysiska kondition, vilket bidrog till deras effektivitet i strid.

Vem hade den största romerska armén?

På höjden av det romerska imperiet tros kejsar Augustus ha haft en av de största romerska legionerna, med hundratusentals soldater under hans befäl.

Varför var den romerska legionen så liten?

Medan den romerska legionen kunde vara ganska stor under vissa perioder, begränsades dess storlek av faktorer som tillgänglig befolkning, resurser och behovet av att behålla kontrollen över stora territorier. Det var inte alltid möjligt att ha en massiv stående armé.

Förlorade den romerska legionen någonsin ett slag?

Ja, den romerska legionen upplevde förluster i olika strider och fälttåg genom hela sin historia. Betydande nederlag inkluderar slaget vid Adrianopel år 378 e.Kr. och slaget vid Cannae 216 f.Kr.

Vem var romarnas tuffaste motståndare?

En av romarnas tuffaste motståndare var Hannibal Barca från Kartago, känd för sin briljanta taktik i det andra puniska kriget (som också besegrade dem i slaget vid Cannae). Andra formidabla motståndare var parterna och germanska stammar.

Romerska soldaters dagliga liv

Den andra gruppen frågor rör mer specifika detaljer om romerska soldater, som hur det var att bo i legionen och hur mycket de fick betalt.

Var en romersk soldat stark?

Ja, romerska soldater var kända för sin exceptionella fysiska styrka och uthållighet. Deras styrka var inte enbart medfödd, utan odlades genom rigorösa träningsregimer och militära livets krav. Denna fysiska förmåga spelade en avgörande roll för deras förmåga att prestera i strider och långa marscher.

Hur gamla var romerska soldater?

Romerska soldater tog vanligtvis värvning i den romerska legionen i sena tonåren eller början av tjugotalet. Denna åldersgrupp tillät dem att genomgå träning och få erfarenhet innan de blev fullvärdiga medlemmar av militären.

Vad åt romerska soldater?

Romerska soldater hade en diet utformad för att ge näring under kampanjer och strider. Deras måltider bestod huvudsakligen av spannmål, grönsaker, kött och vin. Denna balanserade diet säkerställde att de hade den nödvändiga energin och näringen för de fysiska kraven på deras tjänst.

Vid vilken ålder gick romerska soldater i pension?

Romerska soldater gick vanligtvis i pension efter 25 års hängiven tjänst för den romerska legionen. Pensionsåldern kan dock variera beroende på specifika anställningsvillkor och villkor vid tidpunkten. Pensioneringen markerade ofta slutet på deras aktiva militärtjänstgöring.

Hur långt gick en romersk soldat på en dag?

Romerska soldater var kända för sina imponerande marschfärdigheter. I genomsnitt kunde en romersk soldat marschera omkring 30 till 40 kilometer på en dag. Vid behov kunde de tillryggalägga längre sträckor och visa ännu större uthållighet och fysisk kondition.

Hur mycket betalades romerska soldater?

Romerska soldater betalades i denarer och lönerna varierade beroende på rang och tidsperiod. I genomsnitt kunde en vanlig legionär tjäna runt 225 denarer per år under det tidiga imperiet (1:a århundradet e.Kr.) och 450 under senare perioder. Det är viktigt att överväga det relativa värdet av denarer och levnadskostnaderna i det antika Rom när man överväger deras löner i moderna termer.

Vad gjorde romerska soldater för skojs skull?

På fritiden deltog romerska soldater i olika aktiviteter. Dessa omfattade hasardspel, brädspel som tärningar och umgänge med medsoldater. Dessa tidsfördriv gav en paus från deras krävande militära plikter.

Var romerska soldater veganer?

Nej, romerska soldater var inte veganer. Deras kost innehöll en mängd olika livsmedel, och kött var en betydande del av deras näring. De var kända för att konsumera saker som bacon, vilket speglar deras mångsidiga matvanor.

Fick romerska soldater gifta sig?

Romerska soldater fick i allmänhet inte gifta sig medan de aktivt tjänstgjorde i militären. Men denna regel utvecklades med tiden, och vissa perioder tillät soldater att gifta sig med vissa restriktioner och villkor.

Varför bar romarna rött?

Romarna bar rött eftersom det var en framträdande och lätt igenkännlig färg för deras militära klädsel. Färgen tjänade inte bara ett praktiskt syfte för att skilja vän från fiende på slagfältet, utan hade också en symbolisk betydelse inom den romerska kulturen.

Hur snabba var romerska soldater?

Romerska soldater kunde marschera i en genomsnittlig takt på cirka 5 kilometer i timmen. Denna hastighet tillät dem att tillryggalägga avsevärda avstånd effektivt under sina kampanjer och militära operationer.

Hur lång var den genomsnittlige romerska soldaten?

Medelhöjden på en romersk soldat beräknas ha varit runt 170 cm, även om det fanns variation mellan individer. Denna genomsnittliga höjd ger insikt i de fysiska egenskaperna hos romerska soldater.

Hade romerska soldater tatueringar?

Medan vissa romerska soldater kan ha haft tatueringar, var de inte lika vanliga som i vissa andra kulturer. Tatueringar var inte en standarddel av romersk militär identitet, och deras närvaro skulle ha varit ett personligt val snarare än ett krav.

Var livet svårt för en romersk soldat?

Livet som romersk soldat var utan tvekan utmanande. Det krävde strikt disciplin, lydnad till order, långa marscher och konstant beredskap för strid. Mental och fysisk tuffhet var väsentliga egenskaper för att överleva svårigheterna under militärtjänstgöringen.

Vem betalade romerska soldater?

Romerska soldater fick betalt av den romerska staten. Deras ersättning inkluderade löner, bonusar och olika förmåner, som var nödvändiga för att stödja dem under deras år av tjänst i imperiet.

Vem var Roms bästa soldat?

Rom hade många exceptionella soldater genom historien, och det är svårt att peka ut en enda “bästa” soldat. Framstående figurer inkluderar Scipio Africanus, Julius Caesar och Maximus Thrax.

Vidare läsning

Om du är angelägen om att gräva djupare in i den romerska legionens historia och krångligheter, här är ett urval av böcker som ger ytterligare inblick i denna formidabla militärstyrka:

 1. “The Roman Army: A Social and Institutional History” av Pat Southern. Denna bok anses vara en av de mest omfattande och auktoritativa verken om den romerska legionen. Den fördjupar sig i de sociala och organisatoriska aspekterna av den romerska militären och ger en grundlig förståelse för hur den fungerade i det romerska samhället.
 2. “Roman Military Equipment” av M.C. Biskop och J.C.N. Coulston. För en detaljerad utforskning av de vapen och rustningar som används av romerska soldater är den här boken central. Den täcker utvecklingen och användningen av romersk militär utrustning över tid.
 3. “Legions of Rome: The Definitive History of Every Imperial Roman Legion” av Stephen Dando-Collins. Den här boken är en ovärderlig resurs för dem som är intresserade av de enskilda romerska legionerna. Den ger en omfattande översikt över varje legions historia, kampanjer och bidrag till det romerska imperiet.
 4. “The Complete Roman Army” av Adrian Goldsworthy. Adrian Goldsworthy, en känd romersk historiker, ger en omfattande översikt över den romerska legionens utveckling, taktik och kampanjer. Den här boken täcker legionen från dess tidiga ursprung till västromerska rikets fall.
 5. “Roman Battle Tactics 109 BC – AD 313” av Ross Cowan. Om du är intresserad av de taktiska aspekterna av romersk krigföring är den här boken ett måste att läsa. Den utforskar utvecklingen av romersk stridstaktik från den sena republiken till det sena imperiet, och analyserar de strategier som används av romerska legioner i olika historiska sammanhang.

Tillsammans ger dessa böcker en djupgående och väl avrundad förståelse av den romerska legionen, som täcker dess historia, organisation, utrustning, kampanjer och taktik. Oavsett om du är akademiker, historiefantast eller helt enkelt nyfiken på denna uråldriga militärstyrka, ger dessa texter värdefull inblick i de romerska legionernas värld.

Relaterade artiklar

P.S. Folk frågar mig ofta, om jag bara fick välja EN bok att läsa om romersk historia, vilken skulle det vara? Mitt svar är alltid SPQR av Mary Beard. Detta är DEN BÄSTA BOKEN för att få en engagerande och heltäckande översikt av romarna, som täcker 1 000 år av deras EPISKA historia. Oavsett om du är helt ny på ämnet eller expert är jag säker på att du kommer att gilla den. Klicka här för att läsa boken på svenska nu med en 100% GRATIS provperiod från BookBeat!

Obs: När du registrerar dig kommer du att bli ombedd att ange ditt bankkort, men detta är bara en formalitet. Ditt kort kommer inte att debiteras något, och du kan enkelt avsluta ditt medlemskap innan provperioden är över. Dessutom: Om du bestämmer dig för att gå vidare och läsa boken efter att ha klickat på länken ovan kommer jag att få en liten provision. OCH… Som regel får du ett unikt erbjudande. Vinn/vinn! Böckerna jag rekommenderar är de jag personligen har läst och verkligen tror att du kommer att älska!