Gladius

Gladius

Glaius var ett svärd som användes av antika romerska soldater under strid. Det var ett kort, dubbeleggat vapen designat för att slå, och var vanligtvis cirka två fot långt.

Glaius användes med otrolig effekt av den romerska armén, och dess användning hjälpte till att sprida romersk makt över Medelhavet. Faktum är att gladius ofta är krediterad för att ha hjälpt till att säkra Roms status som supermakt.

Glaius föll ur bruk i det sena romerska riket, men arvet fortsätter till denna dag. Ordet “gladiator” kommer faktiskt från det latinska ordet för “svärd”, vilket visar vikten av detta vapen i antikens Rom.