Den romerska republiken (styrelsesätt, senaten rom, och fakta)

Den romerska republiken (styrelsesätt, senaten rom, och fakta)

Den romerska republiken var en period då Rom styrdes av en vald grupp kallad senaten. Republiken började 509 f.Kr., när Roms första kung, Lucius Tarquinius Superbus, störtades av det romerska folket. Republiken varade till 27 f.Kr., då det romerska riket etablerades.

I den här artikeln hittar du svar på allt du behöver veta om den romerska republikens ursprung, styrning, egenskaper och fall.

(En mer uppdaterad version av denna artikel finns tillgänglig på engelska här: Roman Republic: Definition, Origins, Government, History, Fall)

Hur var regeringssystemet i den romerska republiken? 

Den romerska republiken var ett regeringssystem där makten vilade på den romerska senaten. Senaten bestod av rika markägare som hade haft ämbeten tidigare. De valdes inte av folket, utan snarare av senaten själv. Senaten hade makten att stifta lagar, förklara krig och ratificera fördrag.

Den romerska republiken hade också en församling, som bestod av alla fria män i Rom. Församlingen hade makten att välja senaten. Församlingen kunde dock bara rösta om lagar som föreslagits av senaten. Detta är en av anledningarna till att den romerska republiken var en republik och inte en demokrati.

Hur organiserades Rom under republiken? 

Under republiken var Rom uppdelat i två klasser: patricierna och plebejerna. Patricierna var den rikare klassen, medan plebejerna var den fattigare klassen. Patricierna hade all makt i Rom och utgjorde senaten och församlingen. Plebejerna kunde rösta på församlingen, men de hade ingen annan makt. 

Vad bestod den romerska republiken av?

Den romerska republiken bestod av senaten och fyra olika församlingar:

  • Comitia Curiata, en församling av patricier
  • Comitia Centuriata, en församling av medborgare
  • Concilium Plebis, en församling av plebejer
  • Comitia Tributa, en församling av stammar

Var och en av dessa församlingar hade olika maktområden. Comitia Curiata kunde välja senaten, medan Comitia Centuriata kunde förklara krig. Concilium Plebis kunde anta lagar och Comitia Tributa kunde ratificera fördrag. 

Vem styrde den romerska republiken? 

Den romerska republiken styrdes som sagt av senaten, men hade också två konsuler, som var de högst uppsatta tjänstemännen i Rom. De valdes av folket, hade ämbeten i ett år och fyllde en mycket viktig funktion: att leda den romerska armén i krig. Konsulerna hade också befogenhet att lägga veto mot lagar som de inte höll med om. 

Annons: Klicka här för att lyssna på ljudböcker om den romerska republiken och andra ämnen via BookBeat, med en gratis 45-dagars provperiod för dig som läser den här artikeln. Du är inte skyldig att betala någonting och kan enkelt avsluta ditt medlemskap när provperioden är över.

Vem kunde rösta i Rom? 

I den romerska republiken var det bara män som ägde egendom som fick rösta. Det innebar att endast en liten andel av befolkningen fick rösta. Kvinnor, slavar och fattiga män fanns inte bland dessa. 

Vad är skillnaden mellan den romerska republiken och det romerska imperiet? 

Skillnaden mellan den romerska republiken och det romerska riket ligger främst i att makten under republiken åvilade senaten, medan den under Romarriket vilade på kejsaren. I den romerska republiken avgjordes därför frågor om lagar, krig och fördrag av senaten, medan de i Romarriket avgjordes av kejsaren.  

När uppstod den romerska republiken? 

Den romerska republiken sägs ha sitt ursprung 509 f.Kr., då den romerske kungen, Lucius Tarquinius Superbus, störtades av det romerska folket. Superbus var en tyrannisk härskare och hade för vana att döda alla rivaler som kom i hans väg.  

Varför blev Rom en republik? 

Äntligen hade folket i Rom fått nog av Superbus tyranniska styre och störtade honom. Denna händelse sägs ha markerat början på den romerska republiken. Rom blev en republik eftersom folket var trötta på att styras av en monarki. De ville ha ett regeringssystem där makten gavs till folket. 

Hur länge varade den romerska republiken? 

Den romerska republiken varade i nästan 500 år, från 509 f.Kr fram till 27 f.Kr., då det ersattes av det romerska riket. Den romerska republiken slutade symboliskt när den romerske generalen Octavianus blev Roms första kejsare. Han tog senare namnet Augustus.

Den romerska republikens fall: Varför misslyckades den romerska republiken?

Det fanns många anledningar till att den romerska republiken föll. En av dem var att den rika klassen, patricierna, hade all makt, vilket ledde till social oro bland den fattigare klassen, plebejerna. En annan anledning var att Rom ständigt var i krig. Detta belastade Roms resurser och ledde till korruption och mutor.

Dessutom spelade starka män som Julius Caesar och Augustus en central roll i det maktvakuum som uppstod tillsammans med den sociala oron och den ständiga krigföringen. 

Julius Caesar var en romersk general och politiker som blev mycket populär bland folket. Han använde sin popularitet för att få makten och blev så småningom diktator i Rom. Men senaten, förskräckt över utsikten att Rom skulle återvända till sina gamla dagar av monarki, mördade Caesar. Därmed trodde de att de hade räddat republiken.

Mordet visade sig dock senare ha helt motsatt effekt. Det utlöste ett inbördeskrig som vanns av Augustus, och ledde till att han blev den första romerska kejsaren. Således var den romerska republikens fall ett faktum.    

Republik definition

Definitionen av ordet “republik” är “en stat där den högsta makten ligger hos folket och deras valda representanter, och som har en vald eller nominerad president istället för en monark.” Denna definition stämmer väl överens med den romerska republikens regeringssystem.

Vad kännetecknar en republik?  

En republik kännetecknas av en maktdelning mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten. Den romerska republiken hade denna maktdelning mellan senaten, Concilium Plebis och Comitia Tributa.

En annan egenskap hos en republik är att den har en skriven konstitution. Den romerska republiken hade ingen skriven konstitution, men den hade en uppsättning oskrivna lagar, kända som de tolv tabellerna, som reglerade det romerska samhället. 

Vilka är några exempel på moderna republiker? 

USA och Frankrike är båda exempel på republiker. Liksom den romerska republiken styrs de båda av folkvalda. De har också maktfördelning mellan olika myndighetsgrenar. USA har en skriven konstitution, medan Frankrike inte har det. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis var den romerska republiken en regering som varade i mer än 500 år. Den präglades av maktfördelning och oskrivna lagar, där senaten och två konsuler styrde Rom. Republiken föll när Augustus blev den första kejsaren av Rom, och några exempel på moderna republiker är USA och Frankrike.

Annons: Klicka här för att lyssna på ljudböcker om den romerska republiken och andra ämnen via BookBeat, med en gratis 45-dagars provperiod för dig som läser den här artikeln. Du är inte skyldig att betala någonting och kan enkelt avsluta ditt medlemskap när provperioden är över.

P.S. Folk frågar mig ofta, om jag bara fick välja EN bok att läsa om romersk historia, vilken skulle det vara? Mitt svar är alltid SPQR av Mary Beard. Detta är DEN BÄSTA BOKEN för att få en engagerande och heltäckande översikt av romarna, som täcker 1 000 år av deras EPISKA historia. Oavsett om du är helt ny på ämnet eller expert är jag säker på att du kommer att gilla den. Klicka här för att läsa boken på svenska nu med en 100% GRATIS provperiod från BookBeat!

Obs: När du registrerar dig kommer du att bli ombedd att ange ditt bankkort, men detta är bara en formalitet. Ditt kort kommer inte att debiteras något, och du kan enkelt avsluta ditt medlemskap innan provperioden är över. Dessutom: Om du bestämmer dig för att gå vidare och läsa boken efter att ha klickat på länken ovan kommer jag att få en liten provision. OCH… Som regel får du ett unikt erbjudande. Vinn/vinn! Böckerna jag rekommenderar är de jag personligen har läst och verkligen tror att du kommer att älska!