Cato den yngre: Citat, biografi, böcker och død

Cato den yngre: Citat, biografi, böcker och død

Cato den yngre, ofta kallad bara Cato, var en framstående romersk statsman och filosof under den sena romerska republiken. Han är känd för sitt orubbliga engagemang för principerna om stoicism och republikanism, såväl som sin roll under de sista åren av den romerska republiken.

I den här artikeln utforskar vi Cato den yngres liv, citat, bidrag till filosofin och omständigheterna kring hans död. Du hittar också en tidslinje från hans födelse till hans död, samt en fiktiv dagboksanteckning som försöker väcka hans karaktär till liv.

(En nyare version av artikeln finns tillgänglig på engelska här: Cato the Younger: Quotes, Biography, Books, & Death)

Biografi

Cato den yngre, född Marcus Porcius Cato 95 f.Kr., kom från en framstående romersk familj. Han växte upp med en stark pliktkänsla och en djup beundran för den romerska republiken. Från en ung ålder visade Cato en förkärlek för stoisk filosofi, som betonade självkontroll, dygd och strävan efter moralisk perfektion.

Catos politiska karriär började när han tjänstgjorde som militärtribun i Makedonien, där han visade exceptionellt ledarskap och integritet. Hans uppgång fortsatte i takt med de olika offentliga ämbeten han innehade, inklusive kvestor och praetor. Det var dock under sin tid som senator som Cato blev en hängiven försvarare av republikanska värderingar, ofta i konflikt med mäktiga personer som Julius Caesar och Pompey (Pompejus).

Citat från Cato den yngre

Cato den yngre var känd för sina oratoriska tal och skrifter, av vilka många har överlevt till denna dag. Här är några av hans mest kända citat:

 1. “Jag skulle mycket hellre att män skulle fråga varför jag inte har någon staty än varför jag har en.”
 2. “Jag vet inte vad förräderi är, om att undergräva och förråda ett folks friheter inte är förräderi.”
 3. “Visa män är mer beroende av dårar än dårar av vise män.”
 4. “De domare som kan förhindra brott, och inte gör det, uppmuntrar det.”
 5. “Alla har talgåvan, men få besitter visdom.”

Filosofiska bidrag

Cato den yngre var en hängiven stoisk filosof, och hans övertygelser påverkade starkt hans politiska handlingar. Stoicism, som har sitt ursprung i Grekland, predikar att dygd är det högsta goda och att individer bör leva enligt förnuftet och söka inre frid snarare än yttre belöningar. Catos stoiska principer manifesterade sig under hela hans politiska och personliga liv, vilket gjorde honom till en föredömlig figur i romersk historia.

Catos hängivenhet till stoicism ledde till att han stödde de traditionella republikanska värderingarna av begränsad regering och rättsstatsprincipen. Han motsatte sig häftigt uppkomsten av autokratiska ledare som Julius Caesar, och såg dem som ett hot mot republikens demokratiska principer.

Cato den yngres böcker och skrifter

Cato den yngre var inte bara en begåvad talare, utan också en ihärdig författare. Hans mest kända verk, “De Re Rustica” (Om jordbruket), är en avhandling om jordbruk och lantliv. I detta verk ger Cato praktiska råd om jordbruk, vilket gör det till ett av de tidigaste bevarade latinska prosaverken. Även om “De Re Rustica” inte är en filosofisk avhandling, speglar den Catos praktiska stoiska filosofi genom att betona hårt arbete, sparsamhet och självförsörjning.

Cato den yngres död

Cato den yngres liv fick ett dramatiskt och tragiskt slut 46 f.Kr. När den romerska republiken hamnade i kaos, befann sig Cato på motsatt sida av Julius Caesars uppgång till makten. Efter Caesars seger i slaget vid Thapsus drog Cato sig tillbaka till Utica (nuvarande Tunisien), där han övervägde sitt nästa drag. När han insåg att republiken var förlorad, bestämde sig Cato för att ta sitt liv i stället för att underkasta sig Caesars styre.

Catos död, som han valde att vara genom självmord snarare än som fånge, har blivit legendarisk och citeras ofta som en symbol för hans orubbliga engagemang för sina principer. Han sägs ha tillbringat sina sista timmar med vänner och genom att läsa Faidon, en dialog av Platon som beskriver Sokrates död.

Cato the Younger Death

När ögonblicket kom, högg han sig själv med ett svärd, men såret var inte direkt dödligt. Medan han väntade i ångest drog han ut sina egna tarmar och dog en kort tid senare.

Tidslinje för Cato den yngres liv

Här är en tidslinje som sammanfattar viktiga händelser i Catos liv:

 • 95 f.Kr.: Födelse. Marcus Porcius Cato, senare känd som Cato den yngre, är född i Rom.
 • 83 f.Kr.: Tidig utbildning. Cato får sin tidiga utbildning i Rom, som inkluderar studier av litteratur, filosofi och retorik.
 • 67 f.Kr.: Militärtjänst. Cato tjänstgör som militärtribun i Makedonien, skaffar sig värdefull erfarenhet och visar starka ledarskapsförmåga.
 • 65 f.Kr.: Återvänd till Rom. Cato återvänder till Rom efter sin militärtjänstgöring och börjar sin politiska karriär.
 • 63 f.Kr.: Kvestor. Cato väljs till kvestor, en finanstjänsteman som ansvarar för att förvalta offentliga medel.
 • 62 f.Kr.: Giftermål. Cato gifter sig med Atilia, som han har barn med.
 • 55 f.Kr.: Praetor. Cato väljs till praetor, en hög magistrat i Rom, ansvarig för att övervaka rättskipningen.
 • 52 f.Kr.: Stoisk filosofi. Cato blir djupt intresserad av stoisk filosofi och antar stoiska principer som formar hans politiska och personliga liv.
 • 51 f.Kr.: De Re Rustica. Cato skriver “De Re Rustica”, en avhandling om jordbruk och lantliv. Detta verk speglar hans stoiska filosofi och praktiska inställning till livet.
 • 50 f.Kr.: Senaten. Cato blir senator, där han konsekvent förespråkar traditionella republikanska värderingar och motsätter sig framväxten av mäktiga ledare som Julius Caesar.
 • 49 f.Kr.: Inbördeskrig börjar. Julius Caesar korsar floden Rubicon och startar det romerska inbördeskriget. Cato ansluter sig till den senatoriska fraktionen, känd som Optimates, mot Caesar.
 • 48 f.Kr.: Slaget vid Pharsalus. Cato slåss tillsammans med Pompey i slaget vid Pharsalus, där de besegras av Caesars styrkor. Pompejus flyr till Egypten, men dödas vid sin ankomst.
 • 47 f.Kr.: Motstånd i Afrika. Cato flyr till Nordafrika (Utica) och fortsätter att motstå Caesars styre och samlar andra republikanska styrkor.
 • 46 f.Kr.: Självmord. När han inser att republikens sak är förlorad och ovillig att underkasta sig Caesar, väljer Cato att ta sitt liv i Utica genom att sticka sig själv med ett svärd. Hans självmord blir legendariskt och symboliserar hans orubbliga engagemang för sina principer.

Fiktivt dagboksanteckning från Cato den yngre

Nedan är ett försök att skriva en fiktiv dagboksanteckning från Cato, som syftar till att väcka hans karaktär och berättelse till liv. Glad läsning!

12. april 46 f.Kr

Dagarna i Utica fortsätter att utvecklas med en känsla av obeveklig press. Luften är tjock av spänning, och stadens en gång så blomstrande gator brinner nu av ljudet av förberedelser inför Caesars förestående ankomst. När jag sätter mig ner för att skriva finner jag att jag kämpar med de komplexa känslor som har varit mina ständiga följeslagare under dessa svåra tider.

Uticas invånare går till vardags med en blandning av rädsla och resignation. Det är tydligt att inbördeskriget tynger deras hjärtan. Vissa längtar efter fred till varje pris, medan andra förblir orubbliga i sitt engagemang för vår sak och hoppas på en mirakulös händelseutveckling.

Stoicismens läror fortsätter att styra mina tankar och handlingar. I ensamma stunder finner jag tröst i den tidlösa visdom som lär oss att fokusera på det som ligger inom vår kontroll – integriteten hos vår karaktär och vårt engagemang för dygd. Dessa principer har hjälpt mig att klara av osäkerhetens storm som en orubblig ledstjärna.

Senatens auktoritet har fallit sönder, och optimaten har skingrats av det obevekliga flödet av Caesars erövringar. Jag reflekterar över våra tidigare ansträngningar att försvara republiken, våra debatter i senaten och den glöd med vilken jag förespråkade våra principer. Det är en bitterljuv reflektion, för det verkar som om våra ideal har kommit i skuggan av historiens obönhörliga marsch.

När jag tittar på natthimlen från mitt rum förblir den oförändrad. Stjärnorna, de eviga vaktposterna, fortsätter sin tysta vakt, ostörda av världens kaos nedanför. Det är en ödmjuk påminnelse om vår kamps övergående natur och kosmos bestående majestät.

När jag lägger min fjäderpenna åt sidan och förbereder mig för natten gör jag det med en känsla av beslutsamhet. Må republiken, även i sin mörkaste stund, hitta ett sätt att hålla ut och resa sig igen. På tal om det, jag kan höra Caesars soldater komma, vilket betyder att min roll i den här frågan är över.

Cato

Vidare läsning

För dem som söker en djupare förståelse av Cato den yngre och hans centrala roll i den sena romerska republiken, kan följande verk ge god insikt. Varje källa erbjuder ett unikt perspektiv på Catos liv, stoiska filosofi och bidrag till romersk historia.

Du behöver inte på något sätt utforska alla dessa; välj en som fascinerar dig och följ din nyfikenhet därifrån!

 • Cato the Younger: Life and Death at the End of the Roman Republic av Fred K. Drogula: Den här boken erbjuder en omfattande biografi om Cato och ger en detaljerad inblick i hans liv, politiska karriär, stoisk filosofi och omständigheterna kring hans dramatiska död.
 • Parallella liv av Plutarch: Plutarchus biografiska verk innehåller historiska berättelser och karaktärsstudier av betydande personer, inklusive Cato. Det ger en värdefull informationskälla om hans karaktär, handlingar och interaktioner med framstående personer från sin tid.
 • Ciceros brev och skrifter: Cicero, en samtida och politisk allierad till Cato, lämnade efter sig en omfattande samling brev och skrifter som ger förstahandsskildringar av den sena romerska republiken. Utforska gärna dessa dokument för att få insikt i Ciceros förhållande till Cato och Catos inflytande på romersk politik.
 • Handbok i livets konst (Enchiridion) av Epictetus (Epiktetos): I Epiktetos “Enchiridion” kan du fördjupa dig i stoicism, den filosofiska skola som djupt påverkade Catos tro. Detta arbete utforskar stoiska principer om dygd och inre lugn och kan ge insikt i deras roll i att forma Catos politiska och personliga liv.
 • Rubicon : den romerska republikens uppgång och fall av Tom Holland: Tom Hollands bok ger en förståelse för det politiska och sociala klimatet i den sena romerska republiken, inklusive de utmaningar som personer som Cato står inför. Även om det inte enbart fokuserar på Cato, erbjuder det ett omfattande historiskt sammanhang för eran.

Hittade du något som fångade ditt intresse? I så fall, glad läsning!

P.S. Folk frågar mig ofta, om jag bara fick välja EN bok att läsa om romersk historia, vilken skulle det vara? Mitt svar är alltid SPQR av Mary Beard. Detta är DEN BÄSTA BOKEN för att få en engagerande och heltäckande översikt av romarna, som täcker 1 000 år av deras EPISKA historia. Oavsett om du är helt ny på ämnet eller expert är jag säker på att du kommer att gilla den. Klicka här för att läsa boken på svenska nu med en 100% GRATIS provperiod från BookBeat!

Obs: När du registrerar dig kommer du att bli ombedd att ange ditt bankkort, men detta är bara en formalitet. Ditt kort kommer inte att debiteras något, och du kan enkelt avsluta ditt medlemskap innan provperioden är över. Dessutom: Om du bestämmer dig för att gå vidare och läsa boken efter att ha klickat på länken ovan kommer jag att få en liten provision. OCH… Som regel får du ett unikt erbjudande. Vinn/vinn! Böckerna jag rekommenderar är de jag personligen har läst och verkligen tror att du kommer att älska!