Diocletianus

Diocletianus

Diocletianus var en romersk kejsare som regerade från 284 till 305. Han är mest känd för sina reformer av regeringen och sin förföljelse av kristna.

Diocletianus föddes 244 i Dalmatien, ett område som nu är en del av Kroatien. Hans far var en lågt uppsatt officer i den romerska armén. Diocletianus steg genom militärens led och blev slutligen kejsare 284. Han satte genast igång att reformera regeringen.

Han delade bland annat riket i två delar, var och en styrd av en separat kejsare. Han skapade också ett nytt skattesystem och införde en rad andra reformer. År 303 började han en förföljelse av kristna. Denna förföljelse fortsatte tills han abdikerade år 305. Diocletianus efterträddes av sin medkejsare, Galerius, som 311 avslutade förföljelsen av kristna.

Diocletianus var en mycket effektiv härskare och hans reformer bidrog till att stabilisera imperiet. Men hans förföljelse av kristna var mycket grym och ledde till många oskyldiga människors död.