Vespasianus

Vespasianus

Vespasianus var kejsare av det romerska riket från 69 till 79 e.Kr., och hans arv säkrades när han som romersk kejsare påbörjade byggandet av Colosseum. Han föddes i en by nära Rom som heter Falacrinae.

Hans familj hade låg status, och hans fars högsta ämbete var en lokal domare. Ändå gjorde Vespasianus en framgångsrik karriär inom den romerska militären och steg till rangen av legat (befälhavare) för Legio II Augusta, stationerad i Judéen. Han blev så småningom guvernör i den provinsen, där han övervakade det förkrossande undertryckandet av den judiska revolten ledd av Simon bar Kokhba år 135 e.Kr.

Vespasianus återvände till Rom efter kejsar Neros död år 68 e.Kr. Den flaviska dynastin som han grundade skulle styra imperiet i 27 år. Som kejsare genomförde Vespasianus ett ambitiöst program för offentliga arbeten, inklusive byggandet av Colosseum och akvedukterna som fortsatte att förse Rom med vatten. Han reformerade också det romerska skattesystemet, som hade blivit grovt orättvist under Nero.

Trots sitt ödmjuka ursprung var Vespasianus en klok och effektiv härskare, som lämnade imperiet i bättre skick än han fann det. Han dog av naturliga orsaker år 79 AD, 69 år gammal. Hans sista ord var enligt uppgift “Åh kära du! Jag tror att jag är på väg att bli en gud!” – en förutsägelse som snart visade sig sann, eftersom han blev gudomliggjort av senaten kort efter sin död.