Romerska gudar (namn, lista)

Romerska gudar (namn, lista)

De romerska gudarna var en uppsättning gudar som dyrkades i antikens Rom. De tillhörde symboliskt det romerska gudapantheonet och ses ofta som motsvarigheter till de grekiska gudarna.

Romarna trodde att dessa gudar kontrollerade mänskliga angelägenheter och naturhändelser på jorden. De trodde också att de kunde påverkas av människor och att de kunde interagera med dem på många sätt.

Nedan hittar du ett antal fakta, frågor och svar om de romerska gudarna.

De romerska gudarna dyrkades genom offer och ritualer

De romerske gudene ble tilbedt gjennom ofringer og ritualer

Romarna dyrkade gudarna genom en rad ritualer. Det fanns huvudsakligen två typer: offentliga och privata. Offentliga ritualer utfördes av präster och innefattade djuroffer, processioner och böner. Privata ritualer utfördes av individer och involverade hushållshelgedomar, offer, böner och libations.

Offentlig tillbedjan gjordes ofta för att blidka gudarna eller be om deras hjälp i tider av problem. Privat dyrkan var mer personlig, men fungerade ändå som ett sätt att kommunicera med gudarna.

Hur många romerska gudar finns det?

Hvor mange romerske guder er det?

Det finns mer än 200 romerska gudar totalt. Av dessa finns det tolv stora romerska gudar, även kända som olympierna. Dessa gudar sades bo på berget Olympen, det högsta berget i Grekland. Deras “andra hem”, om man kan kalla det så, var Pantheon-templet i Rom.

Vad heter de romerska gudarna?

Hva heter de romerske gudene?

Namnen på de olympiska romerska gudarna är:

 1. Jupiter (gudarnas kung), kallad Zeus i grekisk mytologi
 2. Juno (gudarnas drottning)
 3. Minerva (vishetens gudinna)
 4. Mars (krigets gud)
 5. Apollo (solens gud)
 6. Diana ( månens gudinna)
 7. Venus (kärlekens gudinna)
 8. Merkurius (handelns gud)
 9. Ceres (jordbrukets gudinna)
 10. Vulcanus (eldens gud)
 11. Bacchus (vinets gud)
 12. Neptunus (havets gud)

Det fanns också många andra romerska gudar, som ofta förknippades med specifika aspekter av livet eller naturen. Till exempel var Faunus skogens gud, Silvanus var trädgårdarnas gud och Flora var blomstergudinnan.

Romerska gudar kallade årets månader

Den romerska kalendern hade ursprungligen 10 månader, med totalt 304 dagar. Den första månaden var mars (Martius), uppkallad efter guden Mars, och den sista månaden var december (december), uppkallad efter guden Jupiter

På samma sätt fick många andra månader sina namn från romerska gudar, men även härskare som Julius Cæsar (juli) och Augustus (augusti). 

Varför kallas månaderna vad de gör?

Hvorfor heter månedene det de gjør?

Många av namnen på de månader vi har är givna av romerska gudar. Anledningen till detta är att vi fortfarande mest använder den kalender som instiftades av de gamla romarna.

Vilken romersk gud är januari uppkallad efter?

Januari månad är uppkallad efter den romerska guden Janus. Janus var guden för början, övergångar och slut. Han avbildades ofta som att han hade två ansikten, ett blickande mot det förflutna och det andra mot framtiden.

Vem är februari uppkallad efter?

Februari månad är uppkallad efter den romerska gudinnan Februa. Februa var reningens och förnyelsens gudinna. Hon förknippades ibland med kärlek och äktenskapsmånad

Vilken gud är mars uppkallad efter?

Hvilken gud er mars oppkalt etter?

Mars är uppkallad efter den romerska guden Mars. Mars var krigets och aggressionens gud. Han var också förknippad med fertilitet och vår.

Frågor och svar om berömda romerska gudar

Vad heter kärleksgudinnan?

Hva heter kjærlighetsgudinnen?

Venus var kärlekens, skönhetens och fruktbarhetens gudinna. Hon avbildades ofta som en vacker kvinna med långt hår. Venus sades vara mor till det romerska folket.

Vilken gud är Jupiter?

Jupiter var gudarnas kung och åskguden. Han framställdes ofta som en mäktig man med skägg och blixten i handen. Jupiter sades vara far till det romerska folket, och begåvades med en gyllene tron ​​av de andra gudarna.

Vem var Jupiter gift med?

Jupiter var gift med gudinnan Juno. Juno var gudarnas drottning och äktenskapets gudinna. Hon avbildades ofta som en vacker kvinna med en krona på huvudet.

Vilken gud är Saturnus?

Hvilken gud er Saturn?

Saturnus var jordbrukets och skördens gud. Han avbildades ofta som en gammal man med en lie i handen. Saturnus sades ha styrt världen i en tid av fred och överflöd.

Vad betyder Janus?

Janus var guden för början, övergångar och slut. Han avbildades ofta som att han hade två ansikten, ett blickande mot det förflutna och det andra mot framtiden. Janus sades vara dörrarnas och portarnas väktare och förknippades ibland med tid och förändring.

Vem är Tellus uppkallad efter?

Tellus var jordens gudinna. Hon avbildades ofta som en vacker kvinna med en grön dräkt och ett ymnighetshorn i handen. Tellus sades vara alltings moder och var ansvarig för jordens bördighet.

Vilken gud är Merkurius uppkallad efter?

Hvilken gud er Merkur oppkalt etter?

Merkurius var handelns och kommunikationens gud. Han avbildades ofta som en ung man med bevingade fötter. Merkurius sades vara gudarnas budbärare och var ansvarig för att föra meddelanden mellan dem.

Vem var Minerva?

Minerva var visdomens och krigföringens gudinna. Hon avbildades ofta som en vacker kvinna med ett spjut och en sköld. Minerva sades vara det romerska folkets skyddsgudinna och sades ha uppfunnit många saker, inklusive skrift och jordbruk.

Vad betyder ordet Bellona?

Bellona var krigets och aggressionens gudinna. Hon avbildades ofta som en vacker kvinna med svärd och sköld. Bellona sades vara orsaken till krig, och var ansvarig för blodsutgjutelsen och förstörelsen de förde med sig.

Vem är Cybele?

Cybele var naturens och fruktbarhetens gudinna. Hon avbildades ofta som en vacker kvinna med ett lejon eller en tiger vid sin sida. Cybele sades vara alltings moder, och var ansvarig för tillväxten och överflöd av den naturliga världen.

Vad betyder Vesta?

Hva betyr Vesta?

Vesta var härdens och hemmets gudinna. Hon avbildades ofta som en vacker kvinna med en eld i handen. Vesta sades vara det romerska folkets beskyddare och var ansvarig för deras säkerhet och välbefinnande.

Romerska gudar var en viktig del av den romerska kulturen. De var ansvariga för alla aspekter av livet, inklusive kärlek, fertilitet, krig och visdom. De avbildades ofta som mäktiga och vackra varelser och sades vara det romerska folkets väktare. Idag minns vi fortfarande de romerska gudarna och deras berättelser. De fortsätter att inspirera oss och påminna oss om mytologins kraft.