När blev kristendomen statsreligion i Romarriket?

När blev kristendomen statsreligion i Romarriket?

Kristendomen började som en liten, förföljd sekt av judendomen. Men det växte snabbt i popularitet, delvis på grund av dess budskap om hopp och frälsning. På 300-talet hade kristendomen blivit Romarrikets officiella religion. Kejsar Konstantin var en hängiven kristen, och han främjade religionen i hela imperiet. Under hans styre byggdes kristna kyrkor och missionärer sändes ut för att sprida evangeliet.

Kristendomen gav en känsla av gemenskap och syfte som tilltalade många människor. Dessutom gav löftet om evigt liv tröst i en tid av politisk och social oro. Kristendomen blev snabbt den dominerande religionen i Romarriket, och den har behållit sin plats som en av världens mest populära religioner sedan dess.