Kejsar Augustus fakta

Kejsar Augustus fakta

Kejsar Augustus var den förste kejsare i Romarriket, och är mest känd för sina militära segrar, politiska reformer och religiös politik. Han var också den första kejsaren som hade ett ärftligt anspråk på tronen, och som hade omfattande kunskaper om Roms historia och kultur.

Augustus tog över efter att hans adoptivfar Julius Caesar banat väg genom att förändra regeringssystemet i Rom från att vara en republik, där makten var fördelad på många nivåer, till att bli ett imperium, där det fanns ett huvud.

Kejsar Augustus gick först under namnet Octavianus, och bytte till Augustus efter att han blivit kejsare 27 f.Kr. Han var också känd som Caesar Augustus, och är ihågkommen för att ha skapat fred till Rom efter en lång period av krig. Romarriket hade varit i krig i över 100 år innan Augustus kom till makten. I sin position som Romarrikets första kejsare skapade Augustus fred genom att erövra Egypten, Parthien och Armenien, alla besvärliga regioner som hade orsakat problem tidigare.

Kejsar Augustus fakta

Kejsar Augustus, även känd som Gaius Octavius, föddes på Palatinen i Rom den 23 september 63 f.Kr. Som kejsare från år 27 f.Kr. till 14 e.Kr. inledde Augustus Pax Romana, en period av relativ fred som varade i nästan 200 år, från 27 f.Kr. till 180 f.Kr När Augustus dog av naturliga orsaker år 14 e.Kr., vid 75 års ålder, tog hans adoptivson Tiberius omedelbart över kejsarskapet.

Augustus är känd under många namn: Octavianus, Augustus Caesar, Caesar Augustus, Augustus Julius Caesar, med flera, men det är vanligast att man använder Octavianus för tiden innan han blev kejsare, och sedan Augustus.

Hur gammal var kejsar Augustus?

Kejsar Augustus blev 75 år gammal. Detta är en mycket hög ålder att nå, jämfört med medellivslängden i Romarriket, som var mellan 22 och 33 år.

Hur dog kejsar Augustus?

Kejsar Augustus dog med största sannolikhet av naturliga orsaker och ålderdom. En annan teori, hävdade biografen Suetonius, är att Augustus hustru, Livia, förgiftade honom, fruktade att han skulle återföra den romerska republiken. Forntida källor är däremot sällan att lita på, eftersom de ofta är påverkade av författarnas underliggande politiska intentioner, eller helt enkelt har ändrats under senare tid.Det är därför inte möjligt att med fullständig säkerhet säga vad som var orsaken till kejsar Augustus död.

Vad var det viktigaste som kejsar Augustus åstadkom?

Augustus anses vara en av de viktigaste gestalterna i romersk historia. Han var en framgångsrik general och statsman, som reformerade den romerska militären, upprättade fred med stormakter och lade en grund för framtida kejsare att bygga vidare på.

  • Han reformerade militären: han skapade nya legioner, höjde lönenivåerna, förbättrade utbildningsstandarder och minskade soldaternas beroende av sina befälhavare för sin försörjning.
  • Han slöt fred med stormakter: han slöt allianser med Egypten (30 f.Kr.), Parthia (20 f.Kr.) och Armenien (36 e.Kr.).
  • Han lade en grund för framtida kejsare att bygga vidare på: Augustus gav senaten makten att adjungera nya medlemmar, vilket skapade ett prejudikat för hans efterträdare som skulle bestå till slutet av den västerländska civilisationen på 500-talet.

Vilket var kejsar Augustus viktigaste slag?

Slaget vid Actium var ett sjöslag som utkämpades den 2 september 31 f.Kr., mellan Augustus på ena sidan av slaget, och Antonius och Kleopatra på den andra. Denna strid var en avgörande seger för Augustus och ledde till slutet för Antonius makt. Slaget vid Actium ses ofta som en vändpunkt i världshistorien eftersom det resulterade i slutet på alla framtida krig mellan Rom och Egypten, som hade pågått i århundraden.