Tiberius

Tiberius

Tiberius var den andre romerske kejsaren och en medlem av den julio-claudianska dynastin. Han regerade från 14 till 37 e.Kr. Tiberius var son till Tiberius Claudius Nero och Livia, den senare även känd som Julia Augusta. Livia blev så småningom kejsar Augustus tredje hustru, och därmed en kvalificerad arvtagare till tronen.

Tiberius liv präglades av en rad militära kampanjer, krig och politiska stridigheter. Hans regeringstid anses allmänt vara en period av fred och välstånd för Rom. Men det hade också sin del av kontroverser, eftersom han vid många tillfällen anklagades för att vara en inkompetent kejsare som saknade självkontroll och disciplin.