Romarriket karta

romarriket karta

Det finns många intressanta romarriket karta på internet och i böcker, oavsett om du vill se storleken på det romerska riket vid dess ursprung, när det var som störst eller när det bröts upp i det östliga och västra romerska riket.

Dessutom finns det otaliga kartor som visar specifika strider och utvecklingen av krig, inklusive det pyrriska kriget eller de puniska krigen. Oavsett vad du letar efter hittar du här en mängd olika kartor över Romarriket.

Rom karta

roma kart

Den här bilden visar en karta över Rom, som det såg ut i antiken. Bilden håller hög kvalitet så här är det bara att zooma in och utforska de olika delarna av staden. I centrum ser vi till exempel det gamla Colosseum; lite nedanför där, Circus Maximus; och till höger på bilden, Via Appia, som var huvudvägen in till Rom.

Detta är en karta som Rom kan utforskas i sin helhet. Hittar du några kända monument som du har hört talas om tidigare, som Pantheon eller Augustus Forum?

Italien karta Rom

roma italia kart

Detta är en karta över Rom i Italien. Som visas på kartan ligger Rom ungefär mitt i landet, strax väster om Sardinien och Korsika.

Romarriket: Karta över imperiet när det är som störst

romerriket kart

Ovan ser vi en karta över romarriket när det är som störst runt 125 e.Kr., då kejsar Hadrianus regerar. Imperiet sträcker sig hela vägen från de brittiska öarna i väster, ner till Egypten i öster, och omsluter helt Medelhavet. Mycket av den enorma storleken kan tillskrivas kejsar Trajanus som tidigare hade utökat gränserna avsevärt under sitt styre.

Karta över det östromerska riket och det västromerska riket

vestromerriket og østromerriket

Den här bilden visar en karta över det västromerska riket och det östromerska riket år 476 e.Kr., i blå respektive röda färger. Om man jämför detta med kartan över Romarriket när den är som störst blir det tydligt att det har skett en kraftig nedgång sedan år 125, då Hadrianus regerade.

Vidare visar bilden den historiska utvecklingen som äger rum i riket i dess tidslinje från år 330, då Konstantin den store flyttar huvudstaden från Rom till Bysans och döper om staden till Konstantinopel. Det östromerska riket (även kallat det bysantinska riket) prioriteras mer och mer, medan det västromerska riket försummas. 476 är året som markerar det västromerska rikets fall. Efter det pratas det inte så mycket om Rom; sedan sker allt i öster.