Bysans

Bysans

Bysans, var centrum för det bysantinska riket, även kallat det östra romerska riket. Imperiet grundades av Konstantin den Store år 330 e.Kr., och varade i över 1 000 år.

Det bysantinska riket grundades av Konstantin den Store efter hans seger i slaget vid Milvianska bron 312. Han etablerade en ny huvudstad i Bysans, senare kallad Konstantinopel, (dagens Istanbul), som blev känd som “Nya Rom”.

År 330 överförde han lagligen titeln kejsare till sig själv och sina arvingar från Rom, som hade varit under kontroll av hans västromerska rike; hädanefter skulle kejsare krönas i Konstantinopel istället för Rom.