Kejsare

Kejsare

En kejsare är en härskare över ett imperium. Romarriket var det största och mäktigaste riket i historien. Det kontrollerade länder från Europa till Afrika och Mindre Asien.

Termen ‘kejsare’ kommer från det latinska ordet ‘imperator’ som betyder befälhavare eller general. Det användes först i antikens Rom för att beteckna en segerrik militärledare som hade fått ett tillfälligt mandat (eller imperium) av senaten och folket att styra Rom som en monark, men det kom senare att användas av monarker utanför Rom.

Vi kan spåra kejsarnas historia tillbaka till det gamla Egypten där de kallades faraoner och hade absolut makt över sitt folk. Idag har vi många länder som fortfarande använder detta system som Kina, Japan, Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern för att nämna några.