Palatinen

Palatinen

Palatinen är en av Roms sju kullar. Det är centrum i det antika Rom och var platsen för många viktiga historiska händelser.

Den bosattes så tidigt som 1000 f.Kr. av latiner, etrusker och sabiner. Romarna erövrade den 293 f.Kr. och byggde ett palats ovanpå den.

Palatinen har varit hem för tempel till gudar som Jupiter, Juno och Apollo; det kejserliga residenset; Augustus hus; och andra viktiga byggnader som bad, teatrar, bibliotek och så vidare.

Kullen kallas också för “den viktigaste och heligaste” platsen i Rom.