Nordisk mytologi

Nordisk mytologi

Nordisk mytologi är samlingen av mytologiska berättelser som tillhör de skandinaviska folken, och härstammar från tyskarna. Dessa berättelser skrevs först ned av Snorre Sturlason på Island från 1200-talet och berättar om en värld bebodd av många gudar och gudinnor.

Den nordiska mytologin är en delmängd av germansk hedendom, som även inkluderar anglosaxisk hedendom. Den nordiska mytologin har alltså ett samband med det romerska riket, i och med att nordiskt härstammar från den germanska kulturen.

Romarna kom att erövra Germanien på 100-talet f.Kr. och deras imperium sträckte sig så småningom till floderna Rhen och Donau. Det var under denna tid som de började lära sig om nordisk mytologi, som var en stor del av den antika germanska kulturen.

Omkring 300 e.Kr kom den nordiska mytologin gradvis till Sverige, och blev mer och mer utbredd – långt innan vikingatiden började mer än 400 år senare.