Germania

Germania

Germania är en latinsk term för en region i Centraleuropa som bebos av germanska stammar. Ordet kommer från Germani, som betyder “grannar”. Caesar var den första som använde begreppet, och man kan därför säga att det syftar på Romarrikets grannar.

Termen har använts historiskt för att referera till ett mycket större område än bara det som nu kallas Tyskland.

Germanerna påverkade också vikingarnas kultur. Den nordiska mytologin kommer faktiskt från Germanien. De germanska stammarna var de första som utvecklade denna form av folkminne, som de förde vidare till sina ättlingar som senare blev skandinaver.

För övrigt har föreställningen om en “arisk” eller “germansk” ras sitt ursprung i Germania.