Vikingatiden

Vikingatiden

Vikingatiden är en period i europeisk historia som spenner över slutet av 700- til begynnelsen av 1000-tallet. Den är preget av den omfattande ekspansjonen av vikingfolket, som reste på två av Europa och utöver, och etablerade bosättningar och handelsruter. Vikingene var också känd för sin dyktighet som krigare, och de deltok ofta i raid och kamper.

En av de mest kända sidan av vikingkulturen är deras kontakt med det östlige romerska riket. Tidlig på 900-tallet begynte vikingene å angripe imperiets huvudstad Miklagård (datidens Konstantinopel, som nå är Istanbul). Detta førte til ökad kontakt mellan de to kulturene, då vikingene började att leie seg ut som leiesoldater för imperiet. Efter att ha tagit den här kontakten för att skapas av Varangian Guard, en grupp vikingkrigare som tjänade som livvakter för keiseren.

Vikingatiden tog slut rundt 1050 e.Kr., da den siste store vikingbosetningen i England blev förstörd av normannerne. Arven efter vikingene lever dock på många sätt. Till exempel kan deras innflyttning fortsatt sees i dagens Skandinavien, hur många stadnamn har vikingopprinnelse.