Varangian Guard

Varangian Guard

Varangian Guard (Väringagardet) var den östromerska kejsarens personliga livvakt. Deras historia är nära sammanflätad med historien om vikingatida kontakt med det östromerska riket.

I slutet av 800-talet anlände en grupp vikingar (kända som väringar) ledda av hövdingen Rurik till Konstantinopel och erbjöd sina tjänster som legosoldater till kejsaren. Imponerad av deras stridsfärdigheter, rekryterade kejsaren dem till sin personliga livvakt, som blev känd som Varangian Guard.

Under de kommande århundradena spelade trädgården en nyckelroll i både Konstantinopels och det östra romerska imperiets historia. De stred i krig mot muslimska inkräktare och hjälpte till att försvara staden mot barbarernas invasioner. Dessutom spelade de en viktig roll vid hovceremonier.

I dag lever arvet efter Varangian Guard vidare i populärkulturen, där de ofta framställs som hårda och lojala krigare. Se till exempel Jan Ove Ekebergs bokserie Den siste vikingakungen.