Romare

Romare

Romare var ett medelhavsfolk som kom till makten på den italienska halvön på 700-talet f.Kr. Under de närmaste århundradena utökade de sitt territorium till att omfatta stora delar av Europa, Nordafrika och Mellanöstern.

Den romerska civilisationen var ett av sin tids mest inflytelserika och mäktiga imperier. Romarna var ett flitigt folk, och deras kultur var rik på konst, litteratur och filosofi. De var också passionerade krigare, och deras militära erövringar hjälpte till att sprida deras inflytande vida omkring. Dessutom var romarna kända för sina särdrag, såsom sitt lockiga hår, korta växtlighet och solbrända hud.

Romarnas kultur

Romarnas kultur var till stor del influerad av grekerna, och hade en betydande inverkan på utvecklingen av den västerländska civilisationen. Kulturen präglades av en stark militär tradition, engagemang för offentlig tjänst och ett rikt litterärt och konstnärligt arv. Romare hade också en kärlek till mat och vin och en passion för lyx och nöje.

På många sätt var den romerska kulturen motsatsen till grekernas ofta asketiska livsstil. Romarna trodde att livet skulle avnjutas till fullo, och de uppskattade materiell framgång.

Den romerska kulturen var dock inte utan sina brister. Romarna var ett mycket militaristiskt samhälle, och deras expansionistiska ambitioner ledde till århundraden av konflikter. Dessutom var Rom ett strikt hierarkiskt samhälle, med en liten elit som styrde över en storbönder. Denna sociala struktur skulle så småningom delta som en av orsakerna till det romerska rikets fall.

Romarriket nådde sin största utbredning under kejsaren Trajanus på 100-talet e.Kr., men började gradvis avta. Vid det fjärde århundradet hade imperiet delats i två delar, och i slutet av århundradet hade det fallit helt.

Trots sitt fall lämnade romare ett bestående arv. Deras styrning och lagar påverkade efterföljande kulturer, och deras arkitektur kan fortfarande ses i många moderna städer.