Theodosius

Theodosius

Theodosius I, även kallad Theodosius den store, var kejsare av det romerska riket från 379 till 395. Han var den siste kejsaren som regerade både i öst och väst, och var en skicklig militär befälhavare. Theodosius föddes 347 e.Kr., och dog 395 e.Kr.

Theodosius I hade också en framgångsrik regeringstid, eftersom han såg till att imperiets östra gräns utvidgades kraftigt. Dessutom är han känd för att vara en av de viktigaste kejsarna i historien när det kommer till religion eftersom han gjorde kristendomen till en officiell religion med sitt Edikt av Thessalonika år 380.