Triumvirat

Triumvirat

Ett triumvirat är en grupp på tre personer eller saker. Det första triumviratet bestod av Julius Caesar, Pompejus och Crassus.

Ordet “triumvir” kommer från det latinska ordet “trium”, som betyder tre, och verbet “vir”, som betyder att göra. I det antika Rom var en triumvir en av tre män som delade makten i regeringen för ett specifikt syfte.