Romerska legioner

Romerska legioner

På höjden av sin makt styrdes det romerska riket av en stark militärstyrka. I hjärtat av denna styrka var de romerska legionerna, som var ansvariga för att försvara imperiet från dess fiender.

Varje legion bestod av cirka 5 000 soldater, och varje legion var indelad i 10 kohorter. Kohorterna delades ytterligare in i århundraden, där varje århundrade innehöll 80 soldater. Varje legion hade sitt eget unika nummer, märke och namn.

De mest kända legionerna var Legio I Italica och Legio VII Claudia. Legioner var vanligtvis stationerade i städer längs imperiets gränser, där de kunde försvara sig mot invasioner. De spelade också en betydande roll i att utöka den romerska makten genom erövring. I tider av krig kunde legioner kallas för att marschera in i strid och slåss för imperiet.

Tack vare sin träning och disciplin var romerska legioner några av de mest formidabla stridsstyrkorna i den antika världen.