Livet i Romarriket

Livet i Romarriket

Har du någonsin undrat hur livet i Romarriket var för vanliga människor? Även om det romerska imperiet var ett av historiens största imperier, som spänner över 3,5 miljoner kvadratkilometer på sin topp, är mycket lite känt om hur vardagen faktiskt såg ut för de människor som levde på den tiden.

Men tack vare de senaste arkeologiska upptäckterna börjar vi få en bättre förståelse för hur livet var för den genomsnittlige medborgaren i det romerska riket. Här är tre saker vi nu vet:

  1. De flesta bodde i små byar eller på landsbygden.
  2. De flesta var bönder eller arbetade i jordbruk i någon egenskap.
  3. Den förväntade livslängden var cirka 35 år, även om den varierade beroende på social klass.

1. De flesta bodde i små byar eller på landsbygden.

Romarriket var främst ett landsbygdssamhälle, med de flesta som bodde i små byar eller jordbrukssamhällen utanför större städer. Faktum är att det uppskattas att endast cirka 10-15% av befolkningen i det romerska imperiet bodde i stadsområden. Majoriteten av människorna som bodde på landsbygden ägnade sig åt någon form av jordbruk, vare sig det gällde odling av grödor eller djuruppfödning.

2. De flesta var bönder eller arbetade inom jordbruket i någon egenskap.

Som nämnts ovan var de flesta människor som bodde i det romerska riket engagerade i jordbruk. Detta är inte förvånande när man betänker att den romerska ekonomin till stor del baserades på jordbruk och livsmedelsproduktion. Faktum är att det uppskattas att så mycket som 80 % av arbetsstyrkan var sysselsatt inom jordbruket under imperiets höjdpunkt.

3. Den förväntade livslängden var cirka 35 år, även om den varierade beroende på social klass.

Även om medellivslängden varierade beroende på social klass, med rikare medborgare som tenderade att leva längre än de från lägre klasser, var medellivslängden i hela imperiet cirka 35 år. Detta är relativt kort jämfört med medellivslängden idag, men det är värt att notera att spädbarnsdödligheten också var hög under denna tidsperiod, vilket bidrog till lägre medellivslängd totalt sett. Man kan därför anta att många av dem som överlevde sina första år (eller som inte dog i krig) levde långt upp i 60-årsåldern.

Även om vi kanske inte vet allt om vardagen i det romerska riket, har de senaste arkeologiska upptäckterna gett oss en bättre förståelse för hur det var att leva under den tidsperioden. Från dessa fynd vet vi att de flesta bodde i små byar eller på landsbygden, arbetade inom jordbruket och hade en förväntad livslängd på cirka 35 år.

Annons: Klicka här för att lyssna på ljudböcker om livet i Romarriket och andra ämnen via BookBeat, med en gratis 45-dagars provperiod för dig som läser den här artikeln. Du är inte skyldig att betala någonting och kan enkelt avsluta ditt medlemskap när provperioden är över.

P.S. Folk frågar mig ofta, om jag bara fick välja EN bok att läsa om romersk historia, vilken skulle det vara? Mitt svar är alltid SPQR av Mary Beard. Detta är DEN BÄSTA BOKEN för att få en engagerande och heltäckande översikt av romarna, som täcker 1 000 år av deras EPISKA historia. Oavsett om du är helt ny på ämnet eller expert är jag säker på att du kommer att gilla den. Klicka här för att läsa boken på svenska nu med en 100% GRATIS provperiod från BookBeat!

Obs: När du registrerar dig kommer du att bli ombedd att ange ditt bankkort, men detta är bara en formalitet. Ditt kort kommer inte att debiteras något, och du kan enkelt avsluta ditt medlemskap innan provperioden är över. Dessutom: Om du bestämmer dig för att gå vidare och läsa boken efter att ha klickat på länken ovan kommer jag att få en liten provision. OCH… Som regel får du ett unikt erbjudande. Vinn/vinn! Böckerna jag rekommenderar är de jag personligen har läst och verkligen tror att du kommer att älska!