Diana (gudinna)

Diana (gudinna)

Diana var en romersk gudinna för månen och naturen, ofta förknippad med jakt och vilda djur. Hon var en av de mest populära gudarna i Rom, och tempel byggdes till hennes ära i hela imperiet.

Diana var ursprungligen en gudinna för det etruskiska folket, som dyrkade henne som väktare av hus och djur. När den etruskiska civilisationen absorberades i Rom började Dianas kult spridas. Hon blev populär bland bönder, som såg henne som en beskyddare av grödor och boskap.

Med tiden vördades Diana som en naturgudinna, och hennes tempel blev ett populärt resmål för romare som försökte undkomma stadslivets liv och rörelse.

Idag är Diana fortfarande hedrad av många hedningar som en gudinna för den naturliga världen.