Troja

Troja

Troja är en gammal stad i Anatolien, och dess invånare, trojanerna, betraktades som ett av tidens mäktigaste och mest inflytelserika folk. Legenden säger att denna stad attackerades av en grekisk armé ledd av Agamemnon, vilket ledde till det trojanska kriget. Allt detta måste ha ägt rum på 1100-talet f.Kr.

Kriget utkämpades i 10 år och slutade med att Troja och dess invånare förstördes, efter att smarta Odysseus kommit på en plan. Det gick ut på att locka in de bästa krigarna till staden – förbi de ogenomträngliga murarna – genom att erbjuda invånarna en “gåva” i form av en enorm trähäst, som senare kallades för den trojanska hästen.

Föga anade de stackars trojanerna att hästen hyste 40 av fiendens bästa soldater, inklusive Odysseus, som stormade ut ur dess mage på natten, när de berusade trojanerna trodde att de hade vunnit kriget.

En av figurerna från detta krig är Aeneas, son till en trojansk prins och gudinnan Afrodite, som flyr när fienden erövrar staden. Han var en viktig karaktär i Iliaden, där han avbildas som en intelligent ledare som fungerar som en mellanhand mellan gudarna och människorna.

I Vergils Aeneid framställs Aeneas som en from hjälte som är mycket fast besluten att uppfylla sitt öde att grunda Rom.