Guden Pluto: Underjordens härskare

Guden Pluto: Underjordens härskare

I romersk mytologi var guden Pluto härskare över underjorden. Hans namn kommer från det latinska ordet “plutus”, som betyder “rikedom”. Pluto var också känd som Dis Pater, vilket betyder “rik far”. Han var son till Saturnus och Ops, och bror till Jupiter och Neptunus

Pluto var en mäktig gud, och han härskade över alla döda själar i underjorden. Han var förknippad med jordbruk och rikedom. Pluto hade också en mörk sida och han var känd för sin förmåga att orsaka död och förstörelse. 

Den romerska guden Pluto var ursprungligen en gud för jordbruket. Han var förknippad med fertilitet och överflöd. Romarna trodde att Pluto kunde få grödor att växa och göra människor rika. 

Plutos roll som underjordens gud kom senare. Grekerna hade en liknande gud som hette Hades, som själv härskade över de döda. När romarna erövrade Grekland adopterade de många av de grekiska gudarna och gudinnorna till sitt eget Pantheon. Hades blev känd som Pluto, men hans roll som underjordens herre förblev densamma.

Hur såg guden Pluto ut?

Pluto avbildades vanligtvis som en skäggig man med en krona av lagerblad och en spira eller nyckel. Dessa symboler representerade hans makt över liv och död. Enligt gamla legender avbildades han också som en mörk och skuggig figur, med djupa ögonpölar som tycktes spegla underjordens fördjupningar. Hans kropp var smal men trotsig, vilket antydde stor styrka och kraft trots hans ringa kroppsbyggnad.

Som härskare över underjorden framställdes Pluto ofta som sträng och imponerande, som utstrålar en känsla av auktoritet och kontroll över invånarna i hans rike. Trots hans skräckinjagande rykte såg några tillbedjare en antydan till vänlighet i Plutos kalla uppträdande, och trodde att han skyddade sina närmaste och förlät även sina mest envisa fiender. Kort sagt, utseendet på Pluto antydde både dold briljans och mörker som lurar under ytan.

Slutsats

Pluto är en viktig figur i den romerska mytologin. Han förknippas med både liv och död, välstånd och förstörelse. Som underjordens herre presiderar han över alla döda själar. Pluto är en komplex figur som representerar några av de mest grundläggande aspekterna av människans existens.