Septimius Severus

Septimius Severus

Septimius Severus var romersk kejsare från 193 till 211, och föddes den 11 april år 145. Trots att han föddes i den afrikanska provinsen Leptis Magna, hade hans familj ursprungligen kommit från Italien. Severus liv präglas av stora militära framgångar.

Han tjänstgjorde vid Roms Donaugräns och steg snabbt i graderna och blev så småningom en befälhavare i legionerna. År 193, efter kejsar Pertinax död, tog Severus makten och regerade i arton år. Han efterträddes av sina söner Caracalla och Geta efter hans död 211.

Även om hans regeringstid var relativt kort, lämnade Severus en bestående prägel på den romerska historien. Han var ansvarig för ett antal militära kampanjer och hjälpte till att säkra Roms gränser. Han reformerade också skattesystemet och utvecklade infrastruktur i hela imperiet.