Antoninus Pius

Antoninus Pius

Antoninus Pius besteg tronen som romersk kejsare 138 e.Kr., och under hans tid som kejsare blomstrade handel, konst och vetenskap. Antoninus visade sig också vara en klok och human härskare, som ofta ingrep på uppdrag av sina undersåtar när de förtrycktes av lokala tjänstemän.

När han dog 161 e.Kr., var Romarriket på höjden av sin makt. Antoninus efterträddes av sin adoptivson Marcus Aurelius, som skulle bli en av Roms mest vördade kejsare, bland annat på grund av hans hängivenhet åt stoicismen.

Marcus skulle fortsätta Antoninus tradition av klokt och rättvist styre och leda imperiet genom en period av fortsatt välstånd. Marcus regeringstid skulle dock också präglas av inbördeskrig och barbariska invasioner, som kulminerade i imperiets slutliga förfall.

Även om Antoninus liv förkortades av döden, skulle hans arv leva vidare under hans efterträdares regeringstid. Marcus Aurelius såg till att Antoninus blev ihågkommen som en av Roms fem goda kejsare.