Patricierna

Patricierna

Patricierna är medlemmar av elitklassen i antikens Rom. Patricierklassen bestod av aristokrati och förmögna familjer som ägde stora gods, ett begrepp som kallas “latifundia” på latin. De hade all den politiska makten, medan den plebejiska klassen bestod av småbönder, hantverkare och köpmän, som under lång tid hade inget politiskt inflytande.

Patricierna hade alla viktiga poster i regeringen, och de hade monopol på handel. De kontrollerade också politik, kultur och juridik. Patricierna kunde rösta i Roms senat, och de kunde inneha vilken position som helst i den romerska armén.