Ariska rasen

Den ariska rasen är ett historiskt koncept som bygger på tanken att det finns en grupp människor som delar gemensamma anor och egenskaper. Begreppet har sitt ursprung i antikens Rom, där det användes för att referera till de germanska folken som bodde norr om Alperna. Termen “arisk” kommer från sanskritordet ārya, som betyder “ädel” eller “upphöjd”.

I slutet av 1800-talet togs begreppet arisk ras upp av rasistiska ideologer som använde det för att rättfärdiga sin tro på vita människors överlägsenhet. Idag har begreppet den ariska rasen till stor del misskrediterats av historiker och antropologer. Det fortsätter dock att användas av vita supremacister och andra högerextrema grupper som ett sätt att främja deras hatiska ideologi.