Kristendomen

Kristendomen

Kristendomen är en av de största och mest inflytelserika religionerna i världen, med över 2,2 miljarder anhängare över hela världen. Men hur kom denna religion till? Vad är dess ursprung?…