Macrinus

Macrinus

Macrinus var en romersk kejsare som regerade från 217 till 218. Han var den första kejsaren som inte kom från senatorklassen, utan kom från en ryttarbakgrund. Dessutom var han en…