Mars (gud)

Mars (gud)

Den romerska guden Mars var krigets och våldets gud. Han avbildades ofta som en ung man, beväpnad med svärd och sköld. Mars var också den romerska statens skyddsgud. Han dyrkades…